TONK kan nu aangevraagd worden

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. U kunt nu aan aanvraag indienen bij ISD BOL. Dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de corona-maatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen.

Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u door de coronacrisis te maken heeft met een onverwachte en onvermijdelijke inkomensterugval waardoor u noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Het gaat dan om: huur, hypotheekrente (geen aflossing) en energiekosten (elektra, gas en water).

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatie-wet).  

TONK als laatste middel

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen.

Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog steeds te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Aanvragen

U vraagt de TONK aan bij ISD BOL. Dat is de sociale dienst van de gemeenten Brunssum, Landgraaf en de voormalige gemeente Onderbanken.

Aanvragen via ISD BOL.