Tegemoetkoming voor Brunssumers met langdurig hoge ziektekosten

Ook dit jaar is er een regeling voor mensen die langdurig hoge zorgkosten hebben. Wie al drie jaar achter elkaar het volledige bedrag voor de eigen zorgverzekeringsbijdrage heeft moeten betalen krijgen mogelijk een tegemoetkoming van € 150,-. van de gemeente Brunssum voor de extra kosten die zij hebben.

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van Brunssum die voldoen aan de gestelde inkomenscriteria en die in de jaren 2016, 2017 en 2018 het verplichte eigen risico van de Zorgverzekering helemaal hebben betaald.

Komt u in aanmerking voor de toelage? In deze folder ziet u snel of dat zo is. Wanneer u de aanvraag digitaal doet, staat het geld de volgende werkdag op uw rekening.