Uitbreiding Trichterbos gestart

Begin 2021 is gestart met een uitbreiding van het Trichterbos in Brunssum. Vóór de lente van 2021 wordt ongeveer 2,5 hectare aan bosgebied bijgeplant, met duizenden nieuwe bomen en struiken.

De uitbreiding gebeurt vanuit het bestaande bos achter de velden van sportpark Klingelsberg (VV De Leeuw), richting de wijk Amstenraderveld.

Ongeveer 10 jaar geleden werd in Brunssum langs de N276 Brunssum-Sittard een nieuw bos aangelegd.
Dit Trichterbos had oorspronkelijk een oppervlakte van acht hectare. Door de huidige uitbreiding ontstaat een meer robuust en biodivers bos. Dat gebeurt door de aanplant van bomen en struiken die klimaatbestendig zijn en die een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit van het gebied. Het bos levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid door CO2 en fijnstof af te vangen.

Tot de bomen die nieuw worden aangeplant, behoren eiken, beuken en esdoorns. De nieuwe aanplant omvat ook struikvormers in de randen zoals wilde rozen.

Recreatie

Het huidige Trichterbos is onderdeel van de groenstructuur van de gemeente Brunssum. Het vormt een belangrijke schakel tussen de Brunssummerheide en het buitengebied bij Amstenraderveld en via de groengebieden van Brunssum-Noord en het Merkelbeekerbeekdal naar het Schutterspark.

Een groter Trichterbos leidt daarmee ook tot een versterking van de wandelmogelijkheden en andere toeristisch-recreatieve waarden van dit gebied. Het bos trekt nu al vele recreanten. In de loop der jaren is door de toeloop van wandelaars en andere gebruikers een looppad naar en in het gebied ontstaan. Binnen de uitbreiding van het bos zal dit pad gehandhaafd blijven. 

Compensatie

De aanplant voor de uitbreiding van het Trichterbos gebeurt als compensatie voor werkzaamheden vanuit het project 'Ontkluizing Rode Beek'.

Het beheer van het Trichterbos is in handen van de Bosgroep Zuid-Nederland. De werkzaamheden in het bos worden door de Bosgroep uitgevoerd in opdracht van de gemeente Brunssum.