Valse brieven BsGW in omloop

Bij BsGW zijn meldingen binnengekomen van valse brieven.

De brieven lijken door BsGW te zijn verzonden, maar zijn niet van BsGW afkomstig. In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten.

BsGW is de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. De BsGW verzorgt voor onder andere de gemeente Brunssum het versturen van de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen.

Controleer

Krijgt u een brief van de BsGW? Controleer dan of het juiste rekeningnummer in de brief staat. Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407.

Staat in uw brief niet het correcte rekeningnummer? Betaal de aanslag dan niet, maar neem contact op met BsGW, tel. (088) 8420420.

Hebt u al betaald? Doe dan aangifte bij de politie.

Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.

www.bsgw.nl 

logo BsGW

Uitgelicht