Vergunning zonnepanelen Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Mijnkoloniën

Woon je in het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Mijnkoloniën en heb je zonnepanelen geplaatst?

Bewoners van het Beschermde stads-en dorpsgezicht Mijnkoloniën van Brunssum (3200 adressen) hebben een brief ontvangen met daarin de oproep zich nog dit jaar te melden als zij zonder vergunning zonnepanelen hebben geplaatst of van plan zijn zonnepanelen te plaatsen. De gemeente gaat dan samen met hen aan de slag om de vergunning alsnog aan te vragen, hiervoor hoeven geen leges te worden betaald.

Inwoners van deze bijzondere wijken hebben meestal een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op hun woning, de gemeenteraad heeft hier onlangs beleidsregels voor vastgesteld: Zonnepanelen in beschermende mijnwijken. De gemeente gaat graag nog dit jaar met bewoners van deze wijken in gesprek en ondersteunt bij het indienen van de aanvraag. 

In 2020 vindt er een inventarisatie plaats van alle panden in het beschermd dorpsgezicht waar zonnepanelen zijn geplaatst. Voor die tijd hoopt de gemeente al met deze bewoners gesproken te hebben.