Voetbaltrainingen jonge leden vanaf 11 mei

De Gemeente Brunssum heeft overleg gehad met de vier voetbalverenigingen die Brunssum rijk is, namelijk: B.S.V. Limburgia, R.K.V.V. De Leeuw, S.V. Langeberg én S.V. Brunssum om te bekijken hoe zij de trainingen voor jonge leden kunnen hervatten.

De vier genoemde voetbalverenigingen werken, in nauwe samenwerking én overleg met de Gemeente Brunssum, het Protocol verantwoord sporten voor jeugd t/m 12 jaar verder uit, specifiek op ieders vereniging én locatie.

De intentie is om op maandag 11 mei 2020 voor één week een pilot te draaien bij alle genoemde verenigingen, waarna er op maandagmiddag 18 mei een evaluatiegesprek plaats vind op het Gemeentehuis. Indien leden, vrijwilligers én ouders zich goed aan het geldende protocol gehouden hebben en hieraan optimaal medewerking verleend hebben, is de vervolgstap om de accommodaties -onder het geldende protocol- te openen tot 15 juni 2020.

Voor de jeugd tussen de leeftijd van 13 jaar en 18 jaar is hett het besluit genomen om de trainingen dit lopende seizoen niet te hervatten, aangezien de 1,5 meter afstand hierin niet te waarborgen is.

Tot 11 mei 2020 blijven echter de  opgelegde beperkingen gehandhaafd, daarvoor vragen de verenigingen begrip en medewerking van hun leden.