Voor een goede start op de basisschool…

In Brunssum werken peuteropvang en basisscholen samen om een kind een goede start te geven.

Het is een van de spannendste dagen in het leven van een kind: die allereerste dag op de basisschool. Ook voor de ouders is dit een spannend moment. Hoe zal het gaan op die eerste echte school? Hoe zal het kind zich ontwikkelen? In Brunssum werken peuteropvang en basisscholen samen om een kind een goede start te geven. Onderdeel van die samenwerking is ‘VVE’.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dat betekent dat er al op de peuteropvang vanaf 2 jaar aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan taalontwikkeling en -vaardigheid. Ook werkt de peuteropvang samen met de basisscholen om te zorgen voor een soepele overstap naar het basisonderwijs. Uit CITO-resultaten blijkt inderdaad dat kinderen die aan VVE deelnemen, het later beter doen op school. En daar dus ook op latere leeftijd van profiteren.

Dank

Op woensdag 24 januari 2018 kwamen de zes peuteropvanglocaties en acht basisscholen in Brunssum in de Brikke Oave bijeen om te praten over VVE in Brunssum.

Doel van de bijeenkomst was om ervaringen te delen en afspraken te maken over nog betere samenwerking. Daarvoor waren in het afgelopen jaar kwaliteitskaarten ontwikkeld die de peuteropvang en scholen kunnen helpen bij het nog beter begeleiden van de kinderen. Het afgelopen jaar is er door de onderwijsmedewerkers hard gewerkt aan een aantal thema’s, zoals: hoe kunnen we de overstap naar de basisschool versoepelen? Hoe pakken we de ontwikkeling van de woordenschat aan? Hoe betrekken we de ouders bij deze processen?

Tijdens de bijeenkomst in de Brikke Oave kregen de deelnemers ook een lunch aangeboden door de gemeente, als dank voor het succes van VVE in Brunssum. “Met VVE helpen we onze kinderen”, aldus wethouder Math Houben (Onderwijs). “De professionals op onze peuteropvang en op onze basisscholen presteren hierin echt geweldig. Daarvoor hebben we ze willen bedanken”.

Succes

Wethouder Houben onderstreept het belang én succes van VVE in Brunssum:  “Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat dit Brunssumse VVE-beleid succesvol is: kinderen gaan er echt beter van presteren, met hogere scores in lezen en schrijven. En dat is belangrijk. Het betekent dat onze kinderen een betere startpositie en betere kansen in het leven krijgen. En welke ouder wil dit niet?”

KwaliteitskaartenWethouder Math Houben (voorgrond) met de professionals van de Brunssumse basisscholen en peuteropvang. “VVE is een groot succes. Dat hebben we mede te danken aan deze professionals. Daarvoor hebben we ze vandaag bedankt”.  Foto: Emile Verhijden.

Uitgelicht