Wmo Informatiedag op 30 januari

De gemeente Brunssum organiseert op donderdag 30 januari 2020 een speciale informatiedag over de Wmo.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen, die hulp en ondersteuning vanuit de Wmo ontvangen, zich laten informeren over de wijzigingen in het nieuwe jaar.

De Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, regelt hulp en ondersteuning aan mensen die kwetsbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld hulp in de huishouding zijn, speciaal vervoer, aanpassingen in de woning, of uiteenlopende hulpmiddelen zoals scootmobielen en rolstoelen.

Wijzigingen in 2020

Met ingang van 1 januari 2020 verandert er het een en ander binnen de Wmo. De gemeente wil tijdens een speciale informatiemiddag inwoners hierover persoonlijk informeren.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Voor mensen die hulp in de huishouding krijgen, komt er in 2020 een zogenaamd abonnement. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor de hulp niet langer afhankelijk is van het eigen inkomen. Er komt voor iedereen een vast tarief van maximaal 19 euro per maand.
  • De gemeente Brunssum werkt samen met Medipoint, leverancier van Wmo-hulpmiddelen. Medipoint zal aanwezig zijn om uitleg te geven over veranderingen die zich zullen gaan voordoen in 2020.
  • De huishoudelijke hulp toelage (HHT-regeling) is er voor extra huishoudelijke hulp. Deze verdwijnt per 1 juli 2020.
  • De gemeente werkt sinds april 2019 met één loket voor alle vormen van zorg en ondersteuning, het loket Sociaal Centraal. In 2020 zal dit loket verder verbeterd worden.
  • De gemeente biedt elk jaar een mantelzorgwaardering aan mensen die mantelzorg verlenen. In 2020 wijzigen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Tijdens de informatiedag Wmo bestaat de gelegenheid om direct in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente, met leveranciers, en met andere deskundigen. Ook de Brunssumse SMO-raad is aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Locatie & tijd

De Wmo Informatiedag vindt plaats op donderdag 30 januari 2020, in de Brikke Oave (Lindeplein 7), van 14 tot 16 uur.

Iedere geïnteresseerde is welkom.