Zorgaanbieder Virenze vraagt surséance van betaling aan

Op dinsdag 5 december is bekend geworden dat zorgaanbieder Virenze surséance van betaling heeft aangevraagd. Virenze levert ook in Brunssum zorg aan jeugdigen.

Virenze is een zorgaanbieder die geestelijke gezondheidszorg aanbiedt aan volwassenen en kinderen. De zorg die Virenze aan kinderen aanbiedt, wordt gefinancierd door gemeenten, waaronder de gemeente Brunssum.

Virenze heeft bij de rechter uitstel van betaling aangevraagd om faillisement te voorkomen.

De gemeente Brunssum betreurt deze gang van zaken. We doen er alles aan om de continuïteit van zorg voor cliënten te waarborgen. Daarom zijn wij inmiddels in gesprek met de bewindvoerder en zorgaanbieders om de zorg naar jeugdigen te kunnen blijven garanderen. Hierbij wordt ook gekeken of de huidige behandelaars hun werk met cliënten kunnen voortzetten.

Zodra er meer duidelijkheid is over de situatie rondom Virenze en de continuïteit van de geleverde zorg, volgt nader bericht.

 

Uitgelicht