Week van de Alfabetisering

Lezen en schrijven zijn de gewoonste zaken van de wereld.

Maar niet voor iedereen!

Sommige mensen hebben moeite met lezen en schrijven: ze zijn ‘laaggeletterd’. Uit schaamte durven ze hier vaak niets aan te doen. Dat is jammer, want wie kan lezen en schrijven heeft veel meer kansen in het leven.

De Week van de Alfabetisering wil ‘laaggeletterdheid’ uit die taboesfeer halen, door het organiseren van allerlei acties. Het stadsjournaal was erbij en sprak onder meer met de taalambassadeur. Zijn boodschap is: laaggeletterdheid, doe er iets aan!