Nieuw in het stadsjournaal: Mensenlevens redden in Brunssum-Noord

Elke week krijgen maar liefst 300 Nederlanders een hartstilstand. In ongeveer 20% van de gevallen gebeurt dat op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. In 80% gebeurt dit in een thuissituatie.

Snel reanimeren is dan van groot belang. Wanneer een hartstilstand namelijk te lang duurt, krijgen de hersenen geen zuurstof meer, met grote schade tot gevolg. Als binnen 6 minuten na de stilstand direct wordt gereanimeerd en ook – indien nodig – zo vroeg mogelijk een elektroshock wordt toegediend, zijn de kansen op herstel van hartritme erg groot, ongeveer 50-70%.

Na deze 6 minuten nemen de kansen op herstel sterk af, tot minder dan 10% kans na 12 minuten.

Vrijwilligers nodig

Een ambulance is in de praktijk meestal niet sneller ter plaatse dan 8-10 minuten na de melding. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren. 
Daarom is het belangrijk dat er een groot netwerk is van vrijwilligers die kunnen reanimeren. Liefst een dekkend netwerk, zodat reanimatie direct, binnen enkele minuten, kan beginnen - waar een slachtoffer zich ook bevindt.

In Brunssum-Noord is om die reden het Reanimatieteam Brunssum-Noord opgericht. Bedoeld om mensenlevens te redden in die cruciale minuten direct ná een hartstilstand.