Nieuw in het stadsjournaal: Oude Egge helemaal vernieuwd

De Oude Egge is 100 jaar geleden gebouwd. Anno 2021 wordt de wijk ingrijpend vernieuwd.

100 jaar geleden was de Egge een prachtige wijk met moderne, goede woningen, gebouwd voor de gezinnen van mijnwerkers.

Maar voor de huidige tijd zijn deze woningen niet meer geschikt. En ook niet geschikt te maken. Dus is Weller aan de slag gegaan met een ingrijpende vernieuwing

Toch blijft er straks ook veel vertrouwd.

De Egge is een beschermd gebied. Het historische uiterlijk van de wijk blijft dus behouden. Maar voor bewoners verandert er wél veel. Ze krijgen woningen die straks modern woongenot bieden.