Beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning 0,55 fte / 20 uur

Word jij onze collega, die invulling gaat geven aan deze functie? Je weet veel van het beleidsterrein Wmo, de rol van de gemeente en voelt je hierin thuis. Als jij jezelf hierin herkent, dan ontmoeten wij jou graag!

Beleidsmedewerker Wet maatschappelijke ondersteuning 0,55 fte / 20 uur (afhankelijk van een andere functie-invulling kan deze functie voor minimaal 16 uur en maximaal 27 uur ingevuld worden)

Je voert de regie op de beleidscyclus op het vlak van Wet maatschappelijke Ondersteuning. Er is een nauwe samenwerking met en stemt werkinhoudelijk af met je collega’s binnen het vakgebied sociaal domein algemeen, je adviseert het college en de Raad. Het betreffen soms specialistische werkzaamheden op een breed en dienstverlenend vakgebied. Je werkt nauw samenwerken met de collega (strategisch) adviseurs bij afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en de maatwerkers/consulenten en afdelingshoofd bij afdeling Zorg.\

Als jij jezelf hierin herkent, dan ontmoeten wij jou graag!

Waar ga je werken?

De gemeente Brunssum is een eigenzinnige gemeente die trots is op haar autonome positie en die de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de lokale samenleving respecteert. Het werk staat in het teken van de burgers (in dit geval specifiek het beleidsterrein Wmo) van de gemeente Brunssum. We willen dat de burger de beste dienstverlening ontvangt, iedere dag opnieuw! Vandaar dat je volop ruimte krijgt om mee te werken aan de opgaven.

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag binnen de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. Een breed georiënteerde beleidsmatige afdeling waar bevlogen mensen werken, die zich bezighouden met aan de gemeente opgedragen maatschappelijke onderwerpen. De afdeling ontwikkelt samen met haar inwoners en maatschappelijke organisaties het beleid voor het sociaal domein en is veelal de opdrachtgever voor de uitvoering. Daarnaast wordt de rol vervuld van ondersteuner, partner of aanjager.

De gemeente Brunssum is goed op weg en volop bezig met het optimaliseren van alle aan de gemeente opgedragen taken binnen het Sociaal Domein (Participatiewet, Jeugdzorg en Wmo). Brunssum pakt deze taakvelden vooruitstrevend en geïntegreerd op, werkt samen met andere gemeenten in de regio, alsmede particuliere partijen en organisaties in het maatschappelijk speelveld. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel in het sociaal domein.

Het takenpakket bestaat verder uit:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Denk aan: begeleiding en dagbesteding, huishoudelijke hulp, beschermd wonen en doelgroepenvervoer;
  • De beleidsmedewerker is ook verantwoordelijk voor Welzijn en welzijnswerk en pakt andere vraagstukken op, zoals bijvoorbeeld de lokale inclusie agenda;
  • Verantwoordelijk voor algemene beleidstaken zoals het adviseren van de wethouder, het opstellen van beleidsadviezen, bestuurlijke behandelvoorstellen en financiële producten (o.a. begroting);
  • Deelname aan diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren.

Wat verwachten wij?

  • Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde Hbo-opleiding met ca. 1-3 jaar ervaring in het vakgebied;
  • Je hebt ervaring met beleidstrajecten in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving. Je bent in staat onafhankelijk en integer te oordelen en te adviseren;
  • Je hebt een duidelijke visie en ‘open kijk’ op de veranderingen binnen het sociaal domein die aansluit bij de visie van de gemeente Brunssum;
  • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de Wmo of weet dit zelfstandig eigen te maken;

Wat kun je verwachten?

Een plek in een gedreven en enthousiast team, waar samenwerking vanzelfsprekend is. Een organisatie met lef, passie en creativiteit, die haar kernwaarden (samenwerken, professionaliteit, integriteit, lef) hoog in het vaandel heeft staan. Een salaris van maximaal € 4.671,-- op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 april 2022). Goede arbeidsvoorwaarden, ICT-voorzieningen en een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05% van je bruto jaarsalaris en kun je inzetten voor bijvoorbeeld de koop van extra vrije dagen.

Wil je bij ons werken?

Ga dan naar https://vacatures.igom.nl/vacatures-zoeken en solliciteer vóór 30 september 2022. Op 13 en 18 oktober zijn de gesprekken gepland.
Het overleggen van een verklaring van goed gedrag maakt deel uit van de selectieprocedure. Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media maakt deel uit van de selectieprocedure. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Vragen?

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met:
Trix Huizinga, Afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, Trix is bereikbaar via telefoonnummer 045 – 5278586 of via trix.huizinga@brunssum.nl..
Meer weten over de procedure? Neem dan contact op met Roelof Niezing, adviseur P&O. Roelof is bereikbaar via telefoonnummer 045-528577 of via roelof.niezing@brunssum.nl.