Vacature Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

Ben jij onze nieuwe collega met kennis van medezeggenschap? Weet je alles van wettelijke regelingen zoals de wet op de ondernemingsraden en Arbowet, etc.? Voel jij je helemaal thuis in het bijdragen aan het optimaliseren van besluitvormingsprocessen, het naleven van goede werkafspraken en adviseren?

Als jij jezelf hierin herkent, dan ontmoeten wij jou graag!

Waar ga je werken?

De gemeente Brunssum is een eigenzinnige gemeente die trots is op haar autonome positie en die de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de lokale samenleving respecteert. Het werk staat in het teken van de burgers van de gemeente Brunssum. We willen dat de burger de beste dienstverlening ontvangt, iedere dag opnieuw! Vandaar dat je volop ruimte krijgt om mee te werken aan de opgaven. Dit doe je met lef, passie en creativiteit.

Wat ga je doen?

De ondernemingsraad (OR) is een verplicht inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de gemeente Brunssum. Een OR bestaat uitsluitend uit personen die namens de werknemers het overleg met de werkgever voeren. De OR en de werkgever overleggen over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR binnen de gemeente Brunssum bestaat uit 9 gekozen leden, deels ervaren, deels recent gestart. 

Als ambtelijk secretaris werk je functioneel onder de voorzitter van de OR. Je verricht werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied met als doel optimale functionering van de OR. Je bent géén lid van de OR. Je coördineert en ondersteunt het proces van de OR. Je bent tevens de linking-pin tussen de WOR-bestuurder en de OR.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Voorbereiden van overleggen;
 • Samenstellen van concept-agenda en verzenden van vergaderstukken;
 • Voorbereiden van vergaderingen (onder meer versturen van uitnodigingen en verzorgen van faciliteiten, boeken van vergaderruimten en hulpmiddelen);
 • Notuleren tijdens vergaderingen en uitwerken van de notulen;
 • Bewaken van openstaande actiepunten en toezien op naleving van gemaakte afspraken;
 • Uitwerken van verslagen, rapporten, brieven en andere (in concept) aangeleverde stukken; 
 • Ondersteuning bieden bij het voorbereiden van uit te brengen adviezen, instemmingszaken en initiatiefvoorstellen;
 • Opstellen en redigeren van correspondentie;
 • Beheren van het archief;
 • Op verzoek verstrekken van informatie en documentatie uit het archief;
 • (Mede) samenstellen en verspreiden van het jaarverslag;
 • Doen van voorstellen met betrekking tot de strategie, het beleidsplan en/of het jaarwerkplan;
 • Evalueren, bespreken en eventueel bijsturen van het beleid;
 • Signaleren en bespreekbaar maken van ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • (Eventueel) adviseren van het bestuur op het gebied van medezeggenschapskwesties;
 • (Eventueel) verzorgen van de introductie van nieuwe leden;
 • (Mede) voorbereiden van de verkiezingen voor de OR als dit aan de orde is.

Wat verwachten wij?

We zijn op zoek naar een collega zich thuis voelt in een omgeving die in beweging is, een kei is in samenwerken en het liefst ervaring heeft op het gebied van medezeggenschap. Je beschikt aantoonbaar over de volgende kwaliteiten:

 • Een afgeronde mbo+ opleiding of hbo-opleiding.
 • Je hebt kennis van wetgeving medezeggenschap, Arbo, arbeidsrecht etc. 
 • Je communiceert helder en transparant (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent een kei in plannen, organiseren en bewaken c.q. monitoren;
 • Je neemt verantwoordelijkheid en toont durf en lef;
 • Samenwerken zit in jouw DNA en daarmee zorg je voor een goede sfeer;
 • Je bent proactief en stressbestendig. 

Wat kun je verwachten?

Een plek in een gedreven en enthousiast team, waar samenwerking vanzelfsprekend is. Een organisatie met lef, passie en creativiteit, die haar kernwaarden (samenwerken, professionaliteit, integriteit, lef) hoog in het vaandel heeft staan. Een salaris van maximaal € 4.208,- (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek (peildatum 1 april 2022). Op dit moment is er een principeakkoord cao-gemeenten bereikt. In dit principeakkoord is een salarisstijging opgenomen. Voor meer informatie zie Principeakkoord cao's voor gemeentelijke sector bereikt | VNG 
Goede arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening bij het ABP, ICT-voorzieningen en een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bedraagt 17,05% van je bruto jaarsalaris en kun je inzetten voor bijvoorbeeld de koop van extra vrije dagen.

Wil je bij ons werken?

Ga dan naar de vacature op IGOM en solliciteer vóór 13 maart 2023.
Het overleggen van een verklaring van goed gedrag maakt deel uit van de selectieprocedure. Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media maakt deel uit van de selectieprocedure. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat de voorkeur. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Vragen?

Wil je nog verdere informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met:
Bart Reijnders, Afdelingshoofd Bestuurszaken, telefoonnummer 045 – 5278441 of via bart.reijnders@brunssum.nl