Vacature Beleidsmedewerker Jeugd

De gemeente Brunssum is op zoek naar een Beleidsmedewerker Jeugd. Het gaat om een structurele functie van 32 uur per week. Tijdelijk is 36 uur per week mogelijk. Reageren kan tot 14 juni 2021.

De gemeente Brunssum is een organisatie met lef, passie en creativiteit. Onze medewerkers doen hun werk graag en ze doen het goed. Onze dienstverlening is slim en eigentijds georganiseerd. Klantgerichtheid staat centraal. Onze 230 medewerkers zetten zich op allerlei terreinen in voor de 28.000 inwoners van Brunssum. 

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling ontwikkelt samen met haar inwoners en maatschappelijke organisaties het beleid voor het sociaal domein en is veelal opdrachtgever voor de uitvoering maar heeft ook een rol als ondersteuner, partner of aanjager. De gemeente Brunssum is goed op weg en volop bezig met het optimaliseren van alle aan de gemeente opgedragen taken binnen het Sociaal Domein (Participatiewet, Jeugdzorg en Wmo). Brunssum pakt deze taakvelden vooruitstrevend en geïntegreerd op, werkt samen met andere gemeenten in de regio, alsmede particuliere partijen en organisaties in het maatschappelijk speelveld. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel in het sociaal domein. 

Binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is de functie vacant van 

Beleidsmedewerker Jeugd ( structureel 32 uur en tijdelijk is 36 uur mogelijk) 

 

Profiel van de functie

 
Als beleidsmedewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het inkleuren van onze integrale visie Sociaal Domein (Masterplan). Hierbij staat de leefwereld van onze burgers en het uitgaan van mogelijkheden centraal. Als beleidsmedewerker werk je mee aan grote opgaven binnen het sociaal domein, ontwikkel je nieuw beleid en nieuwe werkwijzen (zoals o.a. nieuwe inkoopvormen) en zorg je voor verbinding en samenhang in het werk met maatschappelijke organisaties, collega beleidsmedewerkers (intern en extern) en de uitvoering (afdeling Zorg). Goed opdrachtgeverschap en relatiebeheer zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Binnen het sociaal domein ben je mede verantwoordelijk voor verander- en implementatietrajecten binnen de Jeugdwet.

Tot het takenpakket behoren o.a. de volgende specifieke werkzaamheden:

 • Visieontwikkeling en begeleiding inkoopprocessen van (ambulante) jeugdzorg;
 • Samenwerken bij ontwikkelen toekomstvisie jeugdzorg in de regio;
 • Verantwoordelijk voor algemene beleidstaken zoals het adviseren van de wethouder, het opstellen van beleidsadviezen en financiële producten (o.a. de begroting);
 • Deelname aan diverse ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren;
 • Het voeren van voortgangsgesprekken met gecontracteerde zorgaanbieders.

Wat vragen wij?

 

 • Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde en gerichte Hbo-opleiding met ca. 1-3 jaar ervaring in het werkveld;
 • Je hebt ervaring met beleidstrajecten in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving;
 • Je hebt een duidelijke visie en ‘open kijk’ op de veranderingen binnen het sociaal domein (en specifiek het onderdeel Jeugd) die aansluit bij de visie van de gemeente Brunssum;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de Jeugdwet (en bij voorkeur Sociaal Domein breed);
 • Je bent in staat onafhankelijk en integer te oordelen en te adviseren;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel in woord als schrift) en je schrijft heldere college- en raadsvoorstellen. Hierbij weet je de strategische visie door te vertalen naar concrete beleidsopgaven. De collega’s van de afdeling Zorg worden hierbij actief betrokken waar nodig of wenselijk;
 • Je neemt de leefwereld van de inwoners en de praktijk van zorgprofessionals (intern en extern) als uitgangspunt en formuleert beleid wat daaraan ondersteunend is.

Wat bieden wij? 


Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.494,-- (schaal 10 salaristabel 1 oktober 2020) op basis van een 36-urige werkweek. De functie is gekoppeld aan het generieke profiel “Beleidsmedewerker”.  
De cao-gemeenten, het Burgerlijk Wetboek, alsmede het personeelshandboek Gemeente Brunssum zijn van toepassing. Het arbeidsvoorwaardenpakket van de gemeente Brunssum biedt de mogelijkheid gebruik te maken van het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit biedt de medewerker de vrijheid zelf keuzes te maken over de wijze van uitbetaling van een deel (17,05%) van zijn financiële arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? 


Hebben wij je interesse gewekt? Dan ontvangen we graag je CV en uitgebreide motivatie per e-mail via IGOM: https://vacatures.igom.nl/vacatures-zoeken (en dan uiteraard onze vacature ingeven).Je kunt reageren op deze vacature tot en met 14 juni 2021. 
Afhankelijk van de omstandigheden plannen we een fysiek gesprek of digitaal via microsoft teams. 

Meer informatie? 


Verdere inhoudelijke informatie kan worden ingewonnen bij Trix Huizinga, afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 045 – 5278586 of per mail aan trix.huizinga@brunssum.nl.  Voor procedurele informatie kun je contact opnemen met Roelof Niezing, adviseur P&O, tel. 045-5278577 of roelof.niezing@brunssum.nl