Asbestvrij wonen

Wie asbestvezels inademt kan bijvoorbeeld longkanker of stoflongen krijgen. Genoeg reden om het niet in of op uw huis te willen hebben.

Asbest is niet altijd direct een gevaar in huis. Pas als er asbestvezels vrijkomen (bijvoorbeeld bij breken, zagen of slijtage), ontstaat er mogelijk gevaar voor de gezondheid. Oude daken kunnen  bijvoorbeeld door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Het Rijk maakte daarom in 2015 bekend dat zij streefde naar een verbod op asbestdaken in 2024.

Toch geen wettelijke verplichting

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer echter het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. De  leden van de Eerste Kamer vinden nog steeds dat asbest moet verdwijnen, maar vrezen dat het onbetaalbaar en onuitvoerbaar is voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. De Staatssecretaris gaat  zich beraden over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel. 

Wel of niet vervangen?

Geen wettelijke verplichting dus. Maar toch kan het in sommige gevallen zinvol zijn om na te denken over vervanging van een asbestdak. In de wijk Op gen Hoes bijvoorbeeld liggen dit soort daken en omdat die daken al in slechte staat waren, kwam het voornemen van de overheid in 2015 eigenlijk op een goed moment. Daarom gingen Provincie, gemeente en bewoners gezamenlijk al aan de slag. Lees meer over Op Gen Hoes.