Asbestvrij wonen

Wie asbestvezels inademt kan bijvoorbeeld longkanker of stoflongen krijgen. Genoeg reden om het niet in of op uw huis te willen hebben.

Asbest is niet altijd direct een gevaar in huis. Pas als er asbestvezels vrijkomen (bijvoorbeeld bij breken, zagen of slijtage), ontstaat er mogelijk gevaar voor de gezondheid. Oude daken kunnen  bijvoorbeeld door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Het Rijk maakte daarom in 2015 bekend dat zij streefde naar een verbod op asbestdaken in 2024.

Toch geen wettelijke verplichting

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer echter het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. De  leden van de Eerste Kamer vinden nog steeds dat asbest moet verdwijnen, maar vrezen dat het onbetaalbaar en onuitvoerbaar is voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. De Staatssecretaris gaat  zich beraden over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel. 

De meest actuele informatie over asbestregels vindt u op deze website van de Rijksoverheid. Ook bij Milieu Centraal kunt u terecht voor meer informatie.

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd ten minste 5 werkdagen voordat u wenst te starten een sloopmelding te doen bij uw gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Als u toestemming krijgt ontvangt u die binnen 5 werkdagen. Kijk voor meer informatie op Asbest verwijderen - Gemeente Brunssum