Windenergie

Brunssum onderzoekt of grootschalige windenergie momenteel een reële optie is. bij de energietransitie, is windenergie een belangrijke factor.

Om die reden heeft het Brunssumse college van Burgemeester & Wethouders besloten te onderzoeken of het realiseren van grootschalige windenergie in Brunssum tot de mogelijkheden behoort. Het gaat dan over de ‘grote’ windturbines. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Dit besluit is door B&W genomen als vervolgstap op de eerder vastgestelde (Parkstad-brede) beleidskaders voor de energietransitie, PALET. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn. 

8% zelf opwekken in 2020

Om die ambitie waar te maken, gaat de regio flink aan de slag, maar wel stapsgewijs. Zo heeft Brunssum de doelstelling om in 2020 zelf 8% duurzame energie op te wekken. Vier windturbines van 3 Megawatt leveren bijna de helft van die energie op. Ter vergelijking: 1 windturbine levert -afhankelijk van de gekozen turbine- evenveel energie op als tussen de 3 en 10 hectare aan grootschalige zonnepanelenvelden. 

De mogelijke gebieden voor windenergie in Brunssum liggen -op basis van de PALET-studie- op de Oostflank. Hier ligt echter ook een veiligheidszone rondom de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Een van de zaken die onderzocht moet worden is of dat veilig naast elkaar kan bestaan. Brunssum trekt daarin samen op met andere gemeenten.

Uiteraard wordt ook gekeken of windturbines aansluiten op de overige wensen voor de ontwikkeling van het Oostflankgebied. In het plan van aanpak is vastgelegd dat de directe omgeving en geïnteresseerde burgers meedenken en praten over de mogelijkheden van Brunssum om in 2040 energieneutraal te zijn.

Meedenken?

Natuurlijk is het van belang dat inwoners van Brunssum en betrokken ondernemers meedenken over de mogelijkheden van windenergie. Daar wordt in de loop van 2020 op ingezet. Wilt u meepraten en mogelijk zelfs mee ontwikkelen? Hou dan deze pagina in de gaten en de overige publicaties van Brunssum.

Heeft u al een idee?

heeft u een idee hoe windenergie een plek kan krijgen in Brunssum? Wilt u daar al particulier of als bedrijf mee aan de slag? Laat het ons dan via e-mail weten.