Duurzaam Brunssum

De Rijksoverheid, de Provincie en de gemeente werken aan een planmatige aanpak om te komen tot een duurzame wereld én een duurzaam Brunssum.

Een van de belangrijkste besluiten van de Rijksoverheid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn. Dat is een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs internatonaal zijn afgesproken. Net als iedere andere  gemeente hebben wij de komende tijd de taak een plan te schrijven waarin we aangeven welke buurten kansrijk lijken om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit is de Transitievisie Warmte (afgekort TVW)  De TVW moet iedere 5 jaar geactualiseerd worden, ook andere wijken  zullen dus geleidelijk aan volgen. Daarnaast maken alle energieregio's in Nederland ook nog een Regionale Energie Strategie (RES).

De TransitieVisie Warmte (TVW)

De gemeente werkt sinds 2019 samen met de Stadsregio Parkstad en de andere parkstadgemeenten aan een regionaal deel van de TransitieVisie Warmte (TVW). Daarnaast werken we aan het lokale Warmteplan. Het lokale deel geeft weer welke wijken kansrijk worden gezien om vóór 2030 relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen. Hierin staat ook wat het beste alternatief is om de wijk te verwarmen, op basis van de maatschappelijke kosten. De TransitieVisie Warmte moet uiterlijk eind 2021 in alle gemeenten zijn vastgesteld. 

Of dit daadwerkelijk de het beste alternatief is, wordt pas duidelijk na onderzoek in de volgende fase: die van het zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplan’. We gaan dit samen met de buurt onderzoeken (op welke wijze we dat gaan doen, is nu nog niet duidelijk. Dat is mede afhankelijk van de coronamaatregelen). Dan zal ook duidelijk worden wat de kosten van een alternatief zijn voor de woningeigenaar. Het Wijkuitvoeringsplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Denkt u mee?

Ook de TransitieVisie Warmte maken we niet alleen. Op dit moment doen we dit samen met partijen als de woningcoöperaties, de netbeheerder Enexis en WML. Gezamenlijk bekijken we wat technisch haalbaar is en welke maatschappelijke kosten daar bij komen kijken. Ook de inwoners van Brunssum kunnen meedenken. Om te beginnen zetten we daar de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) voor in. Dat is een enquête om te achterhalen wat u belangrijk vindt. 

MoVe2030

Met MoVe2030 willen we de antwoorden achterhalen op vragen als: Gebruikt u op dit moment aardgas in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wij zijn heel benieuwd hoe u denkt over andere manieren om te koken, te douchen en te verwarmen. Wat zou het voor u betekenen als de gaskraan dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te passen voor alternatieven? En wat heeft u daarvoor nodig?

De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol bij het opstellen van de TransitieVisie Warmte. Wij waarderen het dan ook zeer wanneer u de enquête in wilt vullen als u de uitnodiging hiervoor ontvangt.

Wilt u meer weten over MoVe2030 klik dan hier.

Wat gebeurt er na de TransitieVisie Warmte?

Zodra de TransitieVisie Warmte is vastgesteld door de gemeenteraad, kan worden gestart met het Wijkuitvoeringsplan. Samen met de bewoners van de geselecteerde kansrijke wijk(en) onderzoekt de gemeente nader of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht. Zo ja, dan wordt gedetailleerder gekeken op welke manier dan verwarmd en gekookt gaat worden. Als dat duidelijk is, bekijken we wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet.

Meer weten over de Transitievisie Warmte?

De Rijksoverheid heeft een website over dit onderwerp waarop veel informatie te vinden is. 

infographic wie doen er mee

 

De Regionale Energie Strategie (RES)

Zuid-Limburg, waarin Stadsregio Parkstad Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland samenwerken, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die een RES opstellen. In een RES geeft een regio aan hoeveel duurzame elektriciteit zij via zon- en windenergie wil gaan opwekken in 2030 en welke regionale warmtebronnen er al zijn om van het aardgas af kunnen (denk hierbij bijvoorbeeld aan restwarmte van bedrijven). Om aan internationale afspraken te voldoen kent Nederland een Klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is dat de 30 Nederlandse energieregio’s samen 35 TWh duurzame opgewekte elektriciteit leveren. Deelregio Parkstad draagt hier, via een voorlopig bod van 0,42 TWh aan bij. In totaal bedraagt het Zuid-Limburgs aanbod 1,1 tot 1,9 TWh. Meer informatie vindt u op de nationale website  over de regionale energie strategie.

Bekijk hier het Concept-RES-Zuid-Limburg Juli 2020.

Begin 2021 kwam de Duurzaamheidskrant Parkstad uit, inclusief een pagina over Brunssum. U kunt het hier  nog eens nalezen.