Duurzaam Brunssum

De Rijksoverheid, de Provincie en de gemeente werken aan een planmatige aanpak om te komen tot een duurzame wereld én een duurzaam Brunssum.

Een van de belangrijkste besluiten van de Rijksoverheid is dat in 2050 alle woningen van het aardgas af moeten zijn. Dat is een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die in 2015 in Parijs internatonaal zijn afgesproken. Net als iedere andere  gemeente hebben wij de komende tijd de taak een plan te schrijven waarin we aangeven welke buurten kansrijk lijken om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit is de Transitievisie Warmte (afgekort TVW)  De TVW moet iedere 5 jaar geactualiseerd worden, ook andere wijken  zullen dus geleidelijk aan volgen. Daarnaast maken alle energieregio's in Nederland ook nog een Regionale Energie Strategie (RES).

De TransitieVisie Warmte (TVW)

De gemeente werkt sinds 2019 samen met de Stadsregio Parkstad en de andere parkstadgemeenten aan een regionaal deel van de TransitieVisie Warmte (TVW). Daarnaast werken we aan het lokale Warmteplan. Het lokale deel geeft weer welke wijken kansrijk worden gezien om vóór 2030 relatief eenvoudig zonder aardgas verder te kunnen. Hierin staat ook wat het beste alternatief is om de wijk te verwarmen, op basis van de maatschappelijke kosten. Inmiddels is de Transitievisie Warmte op 21 december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is aantal scenario’s voor het aardgasvrij maken van Brunssum verkend en is vastgelegd wat er in 2022 nader wordt uitgewerkt. De Parkstadgemeenten willen graag de eerste analyse verder uitwerken om weten wat er nog nodig is om tot uitvoering over te kunnen gaan. De transitievisie warmte 2.0 wordt in 2022 vastgesteld. 

Er is nog geen definitieve keuze gemaakt welke wijken het eerst aardgasvrij worden. Dat wordt pas duidelijk na onderzoek in de volgende fase: die van het zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplan’. We gaan dit samen met de buurt onderzoeken (op welke wijze we dat gaan doen, is nu nog niet duidelijk). Dan zal ook duidelijk worden wat de kosten van een alternatief zijn voor de woningeigenaar. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kosten. Dat zijn de kosten zijn voor de aanleg van de benodigde infrastructuur. Tenslotte zullen we ook die kosten gezamenlijk op moeten brengen. Het Wijkuitvoeringsplan moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Wat gebeurt er na de TransitieVisie Warmte?

Nadat de TransitieVisie Warmte 2.0 is vastgesteld door de gemeenteraad, kan worden gestart met het maken van Wijkuitvoeringsplannen. Samen met de bewoners van de geselecteerde kansrijke wijk(en) onderzoekt de gemeente nader of de wijken inderdaad zo kansrijk zijn als verwacht. Zo ja, dan wordt gedetailleerder gekeken op welke manier dan verwarmd en gekookt gaat worden. Als dat duidelijk is, bekijken we wanneer woningen losgekoppeld kunnen worden van het gasnet. Ook wordt in het wijkuitvoeringsplan bepaald of er een collectieve oplossing voor de wijk komt zoals een warmtenet of juist een meer individuele oplossing zoals een warmtepomp. Meer weten over duurzaam wonen, wij hebben een overzicht van websites waar u informatie kunt vinden. 

Webinar over de overgang naar aardgasvrij wonen.

Onlangs organiseerde de gemeente een webinar, een online bijeenkomst, over de weg naar naar aardgasvrij wonen. Welke stappen kunt u nu al zetten, zonder dat u daar later spijt van krijgt. U kunt deze webinar hier bekijken. De deelnemers stelden ook vragen. De vragen die mogelijk ook voor u van belang zijn kunt u hier lezen.

 

infographic wie doen er mee

 

De Regionale Energie Strategie (RES)

Zuid-Limburg, waarin Stadsregio Parkstad Limburg, de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland samenwerken, is één van de 30 energieregio’s in Nederland die hebben samengewerkt om een Regionale EnergieStrategie op te stellen. In een RES geeft een regio aan hoeveel duurzame elektriciteit zij via zon- en windenergie wil gaan opwekken in 2030 en welke regionale warmtebronnen er al zijn om van het aardgas af kunnen (denk hierbij bijvoorbeeld aan restwarmte van bedrijven). Om aan internationale afspraken te voldoen kent Nederland een Klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is dat de 30 Nederlandse energieregio’s samen 35 TWh duurzame opgewekte elektriciteit leveren. Deelregio Parkstad draagt hier aan bij. In totaal bedraagt het Zuid-Limburgs aanbod 1,3 TWh. Meer informatie over de RES Zuid-Limburg vindt u hier. Meer algemene informatie vindt u op de nationale website  over de regionale energie strategie.

Begin 2021 kwam de Duurzaamheidskrant Parkstad uit, inclusief een pagina over Brunssum. U kunt het hier  nog eens nalezen.