Energie

Zelf energie opwekken met zonnepanelen, zorgen voor duurzame warmte in je huis, wonen zonder aardgas. Het zijn ingewikkelde onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen.

De Rijksoverheid heeft de doelstelling om in 2050 alle energie in Nederland duurzaam op te wekken. Om dit voor elkaar te krijgen, is er duurzame elektriciteit en duurzame warmte en koeling nodig.  Door te isoleren en slim te besparen op energie willen we zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. Per onderwerp vind je informatie en waar nodig verwijzen we je door naar een betrouwbare partner. Zo zorgen we ervoor dat je altijd over actuele informatie beschikt. 

Wil je meer weten over projecten, subsidies en regelingen of zoek je juist betrouwbare informatie? De veelgestelde vragen over de energietransitie hebben we voor je verzameld. Ook het beleid van de gemeente over de energietransitie vind je op deze pagina.

Duurzame Elektriciteit Isoleren en besparen Verwarmen & koelen

Projecten en initiatieven

In de ontwikkeling van het Centrum is Verduurzamen één van de drie thema’s in de Centrumvisie. Hoe we dat willen realiseren staat beschreven in het ambitiedocument Duurzame Ontwikkeling. Hoe het centrum er dan uit gaat zien, is verbeeld in het stedenbouwkundig kwaliteitskader

In Brunssum zijn de onderstaande projecten voor duurzame stroom

 • Op sporthal Rumpen zijn in 2020 zonnepanelen aangebracht. Dit zijn ook duurzaam gemaakte panelen waarvan in de toekomst opnieuw weer zonnepanelen kunnen worden gemaakt.

   

 • Op het voormalige Terca terrein, onderzoeken we de mogelijkheid voor een zonneweide. 

In Brunssum zijn de onderstaande projecten voor isoleren en besparen

 • Het project Volkshuisvestingsfonds, richt zich op het verduurzamen van woningen. Door deze woningen te verduurzamen worden deze ook voorbereid op aardgasvrij wonen. Deze projecten zijn in Brunssum aanwezig in twee buurten, Lemmender en Schuttersveld. 
 • De gemeente heeft een project voor de stimulering van energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze kunnen worden aangeschaft via de E-knip, een app waarmee u bij aangesloten ondernemers kunt betalen en dus spullen kunt aanschaffen zoals tochtstrippen of radiatorfolie. Ook kunnen deze huishoudens een energiebespaarcoach aanvragen. De huishoudens die de energietoeslag al hebben  ontvangen, krijgen hierover een brief thuis. Meer informatie over het project in deze brief en op de website www.parkstad.energieknip.nl. Dit is een tijdelijk project dat in 2023 zal worden afgerond. De gemeente heeft vanuit het Rijk middelen gekregen om voor deze doelgroep dit project uit te voeren. De huishoudens in deze doelgroep hebben ook recht op de extra energietoeslag van €1.300 in 2022. Ook in 2023 kunnen huishoudens weer deze toeslag aanvragen. Heeft u deze toeslag nog niet ontvangen maar denkt u er wel recht op te hebben vraag deze dan aan via www.isdbol.nl.
 • Voor de langere termijn wordt er door de gemeenten in Parkstad gezamenlijk gewerkt aan een isolatie en verduurzamingsprogramma. Hoe dit eruit komt te zien, is nog niet bekend. Wel zal er extra aandacht zijn voor slechte energie-labels en de aanpak van energiearmoede. Zodra hierover meer informatie bekend is, zal dit op deze website worden vermeld. 
   

In Brunssum zijn de onderstaande projecten voor duurzaam verwarmen en koelen 

 • Proeftuin Brunssum Noord, buurt Lemmender. Dit is de eerste buurt in Brunssum waar wordt onderzocht hoe bestaande woningen van verschillende soorten het beste aardgasvrij kunnen worden. Belangrijker nog hoe kan dat haalbaar en betaalbaar zodat iedereen kan meedoen. 

Lokale initiatieven


Lokale energiecoöperatie

 • In Brunssum is ook een lokale energie coöperatie die zich inzet voor het verduurzamen van Brunssum. Zo voeren zij energiescans uit bij je thuis maar ook een jaarlijks evenement, de Samenergiekdag. Op dit jaarlijks evenement laten zij inwoners kennis maken met technieken en allerlei informatie rondom het verduurzamen van de woning of slimme bespaartips.  Meer informatie over deze organisatie en hun aanbod vindt u op de website of de Facebookpagina

Subsidies en regelingen

Indien u zelf al aan de slag wilt met het verduurzamen van uw woning, kunt u mogelijkheden verkennen via de verbetercheck of de woningscan van de WoonWijzerWinkel doen. U krijgt hierbij inzicht in de maatregelen die u kunt nemen, wat deze kosten en besparen. Hoeveel subsidie ervoor kan worden aangevraagd staat er al voor u bij.  

 • Op deze website vindt u alle mogelijke financiële regelingen zoals subsidies en leningen die u kunt gebruiken als eigenaar of VVE. 
 • Bij de aanschaf van zonnepanelen, kunt u de BTW terugvragen. Op de website van de belastingdienst staat hierover meer informatie. Vaak kan uw installateur dit ook voor u regelen. 

Betrouwbare informatie & FAQ

Algemene informatie over duurzame maatregelen zoals energie besparen of energie duurzaam opwekken vindt u op de volgende websites:

 • www.WoonWijzerWinkel.nl Parkstad heeft de WoonWijzerWinkel geopend, hét energieloket voor iedereen in de regio. Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. In de winkel kunnen bezoekers terecht voor betrouwbaar en objectief advies op maat over de mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen woning of huurwoning en de aanschaf van duurzaamheidsproducten. Van simpele isolatiematerialen tot meer complexe oplossingen zoals warmtepompen. Ook wordt informatie verstrekt over subsidies en financieringsmogelijkheden. 

  Adres winkel:    Roda JC Ring 61 unit I, 6466 NH Kerkrade
  E-mail:              limburg@woonwijzerwinkel.nl
  Telefoon:           (045) 7470051

  Openingstijden
  Di - Vrij | 12.00 - 18.00 uur
  Za | 9.00 - 13.00 uur
  Zo - Ma | gesloten

 • https://www.milieucentraal.nl biedt informatie over meerdere thema’s zoals een stappenplan naar aardgasvrij wonen, energiebesparende maatregelen en andere duurzame keuzes in en om het huis. Ook vindt u op deze website checklist voor het aangaan van offertegesprekken voor bijv. de aanschaf van zonnepanelen.

 • https://www.hierverwarmt.nl/ gaat over wonen zonder aardgas, energie besparen en energie duurzaam opwekken.

 • https://www.verbeterjehuis.nl is handig als u zelf wilt onderzoeken hoeveel energie u kunt besparen. Deze website maakt op basis van huidige situatie een analyse en laat zien hoeveel je kunt besparen met maatregelen zoals isoleren. Zo heeft u een indicatie van de mogelijke besparing op uw energierekening per maatregel.

 • https://www.degroenemenukaart.nl, op de landelijke menukaart vind u informatie over het verduurzamen van verschillende historische gebouwen.

 • https://www.energielabel.nl   geeft informatie over energielabels en hoe daarmee energiezuinige keuzes te maken.

 • http://brunssum.zonnekaart.nl om een check te doen of uw dak geschikt is voor zonne-energie

 • http://www.huisjeboompjebeter.nl geeft slimme tips voor een klimaatbestendige tuin.

 • https://www.waterklaar.nl/parkstad op deze website vindt u informatie over maatregelen voor uw huis en/of tuin om deze klimaatbestendig te maken.

 • https://www.iedereendoetwat.nl  voor praktische tips voor een duurzamer leven.

Kosten, financiering en subsidies

Betrouwbare partijen vinden

Wanneer u een advies aan huis wilt krijgen of een klus wilt laten uitvoeren, hoe komt u dan aan een betrouwbare partij? Op deze websites vindt u gecertificeerde en gekwalificeerde vakmensen en adviseurs.

 

FAQ

Ik heb de Duurzaam Thuis lening van de Provincie aangevraagd. Nu heb ik toestemmingsbrief van de gemeente nodig, waar kan ik die aanvragen?

Ik heb de Duurzaam Thuis lening van de Provincie aangevraagd. Nu heb ik toestemmingsbrief van de gemeente nodig, waar kan ik die aanvragen?

U heeft geen toestemming van de gemeente nodig. De brief die u van de provincie heeft ontvangen, kunt u toevoegen bij de aanvraag van SVN.

Wanneer kan ik van het aardgas af?

U kunt altijd stappen zetten om uw huis energiezuinig te maken. De gemeente onderzoekt wat voor elke buurt het beste alternatief voor aardgas is. Afhankelijk van uw situatie kunt u al aardgasvrij wonen. Voor advies voor uw specifieke situatie kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel.

Welke subsidies zijn er voor mij beschikbaar?

Er zijn verschillende subsidies maar ook aantrekkelijke financieringsmogelijkheden afhankelijk van de maatregelen die u wilt nemen. Deze kunt u vinden op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer  

Ik woon in een huurwoning, hoe kan ik mijn energierekening verlagen?

Het isoleren van uw woning, denk aan spouwmuurisolatie, dakisolatie of dubbelglas moet uw verhuurder aanbrengen. De woningbouwcorporaties moeten al hun woningen eind 2028 energiezuiniger hebben gemaakt. Ook de particuliere verhuurders worden gestimuleerd om de woningen energiezuiniger te maken.  

Als uw verhuurder gaat verduurzamen kan dat gevolgen hebben voor uw huurprijs. Meer informatie over deze regels vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Eenvoudige en slimme bespaartips, staan op de website van Milieu Centraal.

Beleid & Kaders

Landelijk zijn er een aantal opgaven bepaald die de gemeente moet vertalen naar de lokale situatie. Denk aan uitvoering geven aan het klimaatakkoord, landelijk verduurzamingsprogramma waar ook het isolatieprogramma onderdeel van is. 

Regionaal is er een ambitie bepaald om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het Energiebeleid: Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). Deze ambitie is doorvertaald naar Brunssum in PALET 2.0. Vervolgens is een regionaal uitvoeringsprogramma 2016-2020 vastgesteld. 

De gemeente Brunssum heeft inmiddels samen met de andere Parkstadgemeenten ook aanvullend beleid voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen of windmolens. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) het Regionaal AfwegingsKader.

Hoe we aardgasvrij worden in Brunssum ligt vast in de Transitievisie Warmte.  Momenteel wordt er gewerkt aan de Transitievisie Warmte 2.0. In deze Transitievisie Warmte 2.0 wordt bepaald in welke buurten er tot 2030 stappen worden gezet voor energiezuinig en aardgasvrij wonen. 

Zodra de Transitievisie Warmte 2.0 is vastgesteld is besloten waar de gemeente start en wat de oplossing per wijk gaat worden.  Voor sommige woningen is dit een individuele oplossing en voor andere zal een collectieve oplossing verder onderzocht worden. 
Een definitieve keuze per buurt wordt gemaakt op het moment dat de gemeente samen met de bewoners een wijkuitvoeringsplan heeft gemaakt. Hierin wordt vastgelegd wat het alternatief voor aardgas wordt en hoe dit ook haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd. 
 

Doelstellingen zijn:

 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en CO2 neutraal in 2050. 
 • Verduurzamingsprogramma; vermindering aardgas gebruik en isoleren woningen met een slecht energielabel. Doel is om energie labels E-F-G in 2030 niet meer te hebben. De woningcorporaties moeten eind 2028 alle slechte energie labels hebben verbeterd. 
 • In Parkstad hebben we in de RES gezamenlijk de ambitie om voor 0,5 TWh grootschalige elektriciteit op te wekken. Dit willen we behalen met projecten zoals zonneweides en windmolens in de regio Parkstad. Het aandeel van Brunssum is totaal 0,075 TWh aan elektriciteit opwekken.