Duurzame elektriciteit

De gemeenten in Parkstad hebben de ambitie om energieneutraal te worden. Hoe we dat willen doen is vastgelegd in het beleidskader PALET. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn.  Ook is er inmiddels een regionale energiestrategie, ook wel RES genoemd. Hierin hebben we onderzocht op welke plekken we grootschalig elektriciteit kunnen gaan opwekken.

Bij dit onderzoek is alleen gekeken naar locaties die genoeg ruimte hebben.  Op basis hiervan hebben we een doelstelling bepaald hoeveel duurzame elektriciteit we in Brunssum willen gaan opwekken. Dit willen we gaan doen met windenergie en zonne-energie. Op dit moment is het Terca terrein de eerste locatie waarin we concrete stappen zetten om een grote zonneweide te realiseren. Alvorens dit project er daadwerkelijk komt, moeten we nog andere stappen zetten. Meer informatie over dit project vindt u hier onder projecten en initiatieven.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van duurzame energie. De afgelopen jaren zijn er dan ook steeds meer zonnepanelen op daken van bewoners geïnstalleerd. In 2020 heeft 21% van de woningen in Brunssum zonnepalen op dak. 
Zonnepanelen in de gemeente Brunssum

Bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/content/gebouwde-omgeving 

Wilt u ook zonnepanelen maar weet u niet goed waar nu op te letten. Het begint met te kijken of uw dak ook geschikt is. Hiervoor heeft de gemeente Brunssum een Zonnekaart. Als u hierin uw adres invult, wordt voor uw dak bekeken of het kansrijk is en zelfs hoeveel zonne-energie u zou kunnen opwekken. 

Milieu Centraal heeft voor een overzicht gemaakt met allerlei informatie over zonnepanelen. Ook hebben zij voor u een checklist die u kan helpen als u besluit om zonnepanelen aan te schaffen. Deze informatie kunt u vinden via deze link. Ook de WoonWijzerWinkel kan u hierbij helpen. 

Als u vooral meer wilt weten over de techniek en de keuzes die u hierin kunt maken lees dan Hoe werken zonnepanelen?

Hoeveel panelen u nodig heeft, is afhankelijk van de grootte van de zonnepanelen maar ook van het vermogen. Zo kan er veel verschil zitten in de hoeveelheid elektriciteit die een zonnepaneel kan opwekken. Vergelijk dus niet alleen de totale kosten maar kijk ook goed naar wat het kost ten opzichte van wat er wordt opgewekt, de kosten per kWh. 

Bij het bepalen hoeveel panelen u nodig heeft, denk dan niet alleen aan de hoeveelheid elektriciteit die u nu gebruikt. In de toekomst zult u zeer waarschijnlijk meer gaan gebruiken omdat er steeds meer met elektriciteit wordt gedaan. Dit betekent niet dat u nu al heel veel zonnepanelen moet kopen. Wel kunt u deze zo op het dak plaatsen zodat er in de toekomst nog ruimte is om erbij te plaatsen. 

Vergunning nodig?

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie over het vergunningvrij installeren van zonnepanelen vindt u op de website van de rijksoverheid. Als u in een monument woont heeft u wel een vergunning nodig. U moet ook een vergunning aanvragen als u in zogeheten beschermd stads- of dorpsgezicht woont (het donkergrijze gebied op de kaart (pdf, 2 MB)) en de zonnepanelen gericht zijn naar openbaar gebied. De benodigde omgevingsvergunning is dan overigens gratis en we helpen u er graag bij.

Windenergie

Bij de energietransitie, is windenergie een belangrijke factor. Windenergie heeft een groot voordeel ten opzichte van zonne- energie, namelijk dat er veel minder ruimte voor nodig is. Een windturbine van 3 MW produceert ongeveer evenveel stroom als 6 – 8 hectare zonnepanelen. Uiteraard speelt hierbij ook de afweging een rol dat windturbines veel zichtbaarder zijn in het landschap.  
De mogelijke gebieden voor windenergie in Brunssum liggen -op basis van de PALET-studie- op de Oostflank. Hier ligt echter ook een veiligheidszone rondom de AWACS-vliegbasis in Geilenkirchen. Een van de zaken die op dit moment onderzocht wordt is of dat veilig naast elkaar kan bestaan. Brunssum trekt daarin samen op met andere gemeenten.
Uiteraard wordt ook gekeken of windturbines aansluiten op de overige wensen voor de ontwikkeling van het Oostflankgebied. 
Op het moment dat uit het verkennend onderzoek blijkt dat er windenergie technisch mogelijk is en financieel haalbaar is, zal ook bepaald worden hoe de inwoners van Brunssum in het vervolgproces betrokken kunnen worden.