Transitievisie Warmte

Om gebouwen in Brunssum energiezuinig en aardgasvrij te maken, stelt de gemeente een Transitievisie Warmte vast. Deze wordt iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.