Duurzaam wonen en leven in Brunssum

De wens te komen tot een duurzame en toekomstbestendige gemeente is zeker niet uniek in Nederland. Het verduurzamen en toekomstbestendig maken is echter geen eenvoudige opgave.

Verduurzamen doen we door energie te besparen en energie uit duurzame bronnen te gebruiken. Ook maken we onze gemeente klimaatbestendig door te vergroenen en slim om te gaan met regenwater. Verder gaan we anders om met alle materialen, afval en grondstoffen zodat we deze telkens opnieuw kunnen gebruiken. Zo werken we aan een gemeente die gezond en veilig is om te wonen, werken, te ontmoeten en te ontspannen. Ook dragen al deze maatregelen samen bij aan de opgave om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Veranderen is niet eenvoudig. Daarom willen wij u met deze informatiepagina op weg helpen en voorzien van betrouwbare informatie. U vindt hier verschillende onderwerpen. Veelal zullen wij u via deze website doorverwijzen naar externe websites die ingaan op specifieke onderwerpen.