Duurzame energie

Zelf energie opwekken met zonnepanelen, zorgen voor duurzame warmte in uw huis, wonen zonder aardgas. Het zijn ingewikkelde onderwerpen waar we allemaal mee te maken krijgen.

De Rijksoverheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Om dit voor elkaar te krijgen, is er duurzame elektriciteit en duurzame warmte en koeling nodig. Door te isoleren en slim te besparen op energie willen we zo efficiënt mogelijk omgaan met energie. Per onderwerp vindt u informatie en waar nodig verwijzen we u door naar een betrouwbare partner. Zo zorgen we ervoor dat u altijd over actuele informatie beschikt. 

Wilt u meer weten over projecten, subsidies en regelingen of zoekt u juist betrouwbare informatie? De veelgestelde vragen over de energietransitie hebben we voor u verzameld. Ook het beleid van de gemeente over de energietransitie vindt u op deze pagina.

Duurzame Elektriciteit Isoleren en besparen Verwarmen & koelen

Projecten en initiatieven

In de ontwikkeling van het Centrum is verduurzamen één van de drie thema’s in de Centrumvisie. Hoe we dat willen realiseren staat beschreven in het ambitiedocument Duurzame Ontwikkeling. Hoe het centrum er dan uit gaat zien, is verbeeld in het stedenbouwkundig kwaliteitskader

Brunssumse projecten voor duurzame stroom

 • Gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen. Zo zijn er op de sporthal Rumpen ruim 400 panelen geplaatst.
 • Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeentelijk zonnepark.

Brunssumse projecten voor isoleren en besparen

 • In de buurten Lemmender en Schuttersveld wordt met gelden uit het Volkshuisvestingsfonds gewerkt aan het verduurzamen van woningen. Door deze woningen te verduurzamen worden deze ook voorbereid op aardgasvrij wonen.
 • Door de gemeenten in Parkstad wordt gezamenlijk gewerkt aan een isolatie- en verduurzamingsprogramma. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. In ieder geval zal er extra aandacht zijn voor woningen met slechte energielabels en de aanpak van energiearmoede. Zodra hierover meer informatie bekend is leest u dit op deze website.

Brunssumse projecten voor duurzaam verwarmen en koelen 

 • Proeftuin Brunssum Noord, buurt Lemmender. Dit is de eerste buurt in Brunssum waar wordt onderzocht hoe verschillende bestaande woningen het beste aardgasvrij kunnen worden. Belangrijker nog: hoe kan dat haalbaar en betaalbaar zodat iedereen kan meedoen. 

Lokale initiatieven

Lokale energiecoöperatie

 • In Brunssum is er ook een lokale energiecoöperatie die zich inzet voor het verduurzamen van Brunssum. Zo kunnen zij een energiescan uitvoeren bij u thuis en organiseren zij een jaarlijks evenement, de Samenergiekdag. Op dit evenement laten zij inwoners kennismaken met technieken en allerlei informatie rondom het verduurzamen van de woning en geven zij slimme bespaartips. Meer informatie over deze organisatie en hun aanbod vindt u op hun website of de Facebookpagina

Subsidies en regelingen

Indien u zelf al aan de slag wilt met het verduurzamen van uw woning, kunt u de mogelijkheden verkennen via de verbetercheck of de woningscan van de WoonWijzerWinkel doen. U krijgt hierbij inzicht in de maatregelen die u kunt nemen, wat deze kosten en besparen. Ook staat er al bij hoeveel subsidie ervoor kan worden aangevraagd.  

Op deze website vindt u alle mogelijke financiële regelingen zoals subsidies en leningen die u kunt gebruiken als eigenaar of als Vereniging van Eigenaren (VvE). 

Betrouwbare informatie & FAQ

Algemene informatie over duurzame maatregelen zoals energie besparen of energie duurzaam opwekken vindt u op de volgende websites:

 • www.WoonWijzerWinkel.nl In Parkstad is de WoonWijzerWinkel hét energieloket voor iedereen in deze regio. Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. In de winkel kunnen bezoekers terecht voor betrouwbaar en objectief advies op maat over de mogelijkheden tot verduurzaming van de eigen koop- of huurwoning en de aanschaf van duurzaamheidsproducten. Van simpele isolatiematerialen tot meer complexe oplossingen zoals warmtepompen. Ook wordt informatie verstrekt over subsidies en financieringsmogelijkheden. 

  Adres winkel:    Roda JC Ring 61 unit I, 6466 NH Kerkrade
  E-mail:              info@limburg.woonwijzerwinkel.nl
  Telefoon:           (045) 7470051
  Openingstijden: de actuele openingstijden vindt u op de website van de WoonWijzerWinkel.

 • https://www.milieucentraal.nl biedt informatie over meerdere thema’s zoals een stappenplan naar aardgasvrij wonen, energiebesparende maatregelen en andere duurzame keuzes in en om het huis. Ook vindt u op deze website checklists voor het aangaan van offertegesprekken voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen.

 • https://www.verbeterjehuis.nl is handig als u zelf wilt onderzoeken hoeveel energie u kunt besparen. Deze website maakt op basis van uw huidige situatie een analyse en laat zien hoeveel u kunt besparen met maatregelen zoals isoleren. Zo heeft u een indicatie van de mogelijke besparing op uw energierekening per maatregel.

 • https://www.degroenemenukaart.nl op de landelijke menukaart vindt u informatie over het verduurzamen van uiteenlopende types historische gebouwen.

 • https://www.energielabel.nl   geeft informatie over energielabels en hoe daarmee energiezuinige keuzes te maken.

 • https://brunssum.duurzaamheidskaart.nl om een check te doen of uw dak geschikt is voor zonne-energie.

 • https://www.huisjeboompjebeter.nl geeft slimme tips voor een klimaatbestendige tuin.

 • https://www.waterklaar.nl/parkstad op deze website vindt u informatie over maatregelen voor uw huis en/of tuin om deze klimaatbestendig te maken.

 • https://zetookdeknopom.nl voor praktische tips voor een duurzamer leven.

Kosten, financiering en subsidies

Betrouwbare partijen vinden

Wanneer u een advies aan huis wilt krijgen of een klus wilt laten uitvoeren, hoe komt u dan aan een betrouwbare partij? Op deze websites vindt u gecertificeerde en gekwalificeerde vakmensen en adviseurs.

FAQ

Wanneer kan ik van het aardgas af?

U kunt altijd stappen zetten om uw huis energiezuinig te maken. De gemeente onderzoekt wat voor elke buurt het beste alternatief voor aardgas is. Afhankelijk van uw situatie kunt u al aardgasvrij wonen. Voor advies voor uw specifieke situatie kunt u terecht bij de WoonWijzerWinkel.

Welke subsidies zijn er voor mij beschikbaar?

Er zijn verschillende subsidies maar ook aantrekkelijke financieringsmogelijkheden, afhankelijk van de maatregelen die u wilt nemen. Deze kunt u vinden op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer  

Ik woon in een huurwoning, hoe kan ik mijn energierekening verlagen?

Het isoleren van uw woning, denk aan spouwmuurisolatie, dakisolatie of dubbelglas moet uw verhuurder aanbrengen. De woningbouwcorporaties moeten al hun woningen eind 2028 energiezuiniger hebben gemaakt. Ook  particuliere verhuurders worden gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken.  

Als uw verhuurder gaat verduurzamen kan dat gevolgen hebben voor uw huurprijs. Meer informatie over deze regels vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Eenvoudige en slimme bespaartips staan op de website van Milieu Centraal.

Is het stoken van hout een duurzaam alternatief voor aardgas?
Nee, hout stoken is geen duurzaam alternatief voor aardgas. Ook niet als daarvoor een pelletkachel wordt gebruikt. Kiest u er toch voor om hout te stoken, kijk dan voor tips op de Stookwijzer. Meer informatie over verwarmen op gas of hout vindt u bij Milieu Centraal.‚Äč 
Wat kan een Vereniging van Eigenaren (VvE) doen om te verduurzamen?

Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan het moeilijker zijn om te verduurzamen omdat dit alle bewoners raakt die onderdeel zijn van deze VvE. Voor informatie over verduurzamen voor VvE’s is er op de website van HierOpgewekt een kennisdossier beschikbaar. De WoonWijzerWinkel  biedt ook diensten aan voor VvE’s. Voor het vinden van financiering kan de energiesubsidiewijzer worden geraadpleegd. 

Heb ik een vergunning nodig voor het verduurzamen van mijn woning?

Afhankelijk van de maatregelen die u gaat nemen, kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Dit speelt bij:

 • Het isoleren van de woning aan de buitenzijde. Vanuit de bouwregelgeving wordt dit gezien als bouwen. Daarnaast wijzigt de uiterlijke verschijningsvorm van een woning, waardoor er welstandsaspecten spelen.
 • Bij het plaatsen van een airco of warmtepomp. Ook hier spelen welstandsapecten. Om constructieve redenen kan een airco of warmtepomp niet altijd op de gewenste plek geplaatst worden. Bovendien maken deze apparaten geluid en ze moeten dan ook voldoen aan geluidnormen. Dit om geluidoverlast te voorkomen. De gemeente dient hier op toe te zien. Kijk voor meer informatie daarover hier
 • Bij het plaatsen van zonnepanelen. In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie over het vergunningvrij installeren van zonnepanelen vindt u op de website van de rijksoverheid. Als u in een monument woont heeft u wel een vergunning nodig. U moet ook een vergunning aanvragen als u in zogeheten Beschermd Stads- en Dorpsgezicht woont (het donkergrijze gebied op de kaart ) en de zonnepanelen gericht zijn naar openbaar gebied. De benodigde omgevingsvergunning is dan overigens gratis, voor zover de zonnepanelen enkel en alleen vergunningplichtig zijn vanwege het beschermd stads- en dorpsgezicht.  

Beleid en kaders

Landelijk is er een aantal opgaven bepaald die de gemeente moet vertalen naar de lokale situatie. Denk aan uitvoering geven aan het klimaatbeleid en het landelijk verduurzamingsprogramma waar ook het isolatieprogramma onderdeel van is. 

Regionaal is er een ambitie bepaald om in 2040 energieneutraal te zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). De gemeente Brunssum heeft inmiddels samen met de andere Parkstadgemeenten ook aanvullend beleid voor de grootschalige opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen of windmolens. Dit is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) en het Regionaal afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking.

Welke stappen we zetten om Brunssum aardgasvrij te maken is vastgelegd in de Transitievisie Warmte 2.0. Hierin staat waar de gemeente start en welke oplossing per wijk mogelijk is. Voor sommige woningen is dit een individuele oplossing en voor andere zal een collectieve oplossing verder onderzocht worden. 
Een definitieve keuze per buurt wordt gemaakt op het moment dat de gemeente samen met de bewoners een wijkuitvoeringsplan heeft gemaakt. Hierin wordt vastgelegd wat het alternatief voor aardgas wordt en hoe dit ook haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd. 

Doelstellingen zijn:

 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050. 
 • Verduurzamingsprogramma; vermindering aardgasgebruik en isoleren woningen met een slecht energielabel. Doel is om energielabels E-F-G in 2030 niet meer te hebben. De woningcorporaties moeten eind 2028 alle slechte energielabels hebben verbeterd. 
 • In Parkstad hebben we in de RES gezamenlijk de ambitie om voor 0,5 terawattuur (TWh) grootschalige elektriciteit op te wekken, waarvan 0,075 TWh in Brunssum. Dit willen we behalen met zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen, met zonneparken en met windmolens.