Transitievisie Warmte

Om gebouwen in Brunssum energiezuinig en aardgasvrij te maken, heeft de gemeente een Transitievisie Warmte 2.0 vastgesteld.