Zorg en jeugdhulp

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers krijgen ondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De gemeente Brunssum moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 • Vrijwilligerswerk

  Brunssum heeft een eigen vrijwilligerscentrale.

 • Betere Buren

Uitgelicht