Mantelzorgwaardering 2017

Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kan uw mantelzorger de mantelzorgwaardering 2017 aanvragen. In 2017 gaat het om een bedrag van €70,-.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering 2017 dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorgvrager is woonachtig in Brunssum.
  • De mantelzorger kan in totaal maar 1 keer de mantelzorgwaardering aanvragen, ook als deze mantelzorger is voor meerdere zorgvragers. 
  • De mantelzorger is geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg Parkstad. Registratie is mogelijk voor personen die minimaal 4 uur per week en gedurende 3 maanden mantelzorg verlenen.
  • De aanvraag dient vóór 31 december 2017 te worden ingediend.

Aanvraag indienen

Digitaal

Via het digitale aanvraagformulier kunt u de mantelzorgwaardering bij de gemeente Brunssum aanvragen. Hierbij kunt u ook aangeven of u reeds bent ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Indien dit niet het geval is zorgt de gemeente dat u wordt ingeschreven. U ontvangt na het indienen direct een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Heeft u deze dan nog niet ontvangen? Neem contact op met de gemeente.

Post

Uiteraard kunt u het aanvraagformulier ook via de post indienen bij de gemeente Brunssum of afgeven in het gemeentehuis. Bent u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg? Vul dan ook dit formulier in en verstuur dit naar het Steunpunt Mantelzorg. U ontvangt na het indienen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Heeft u deze dan nog niet ontvangen? Neem contact op met de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de gemeente Brunssum via 045-5278555.

 

 

Uitgelicht