Mantelzorgwaardering 2018

Gemeente Brunssum wilt haar waardering en erkenning uitspreken voor de belangrijke rol die mantelzorgers vervullen. Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en woonachtig in Brunssum, dan kan uw mantelzorger de mantelzorgwaardering 2018 aanvragen. In 2018 gaat het om een bedrag van €70,-.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering, als:

  • de persoon aan wie u mantelzorg verleent in Brunssum woont;
  • u langer dan 6 maanden en meer dan 4 uur per week mantelzorg verleent;
  • u geregistreerd bent bij het Steunpunt Mantelzorg Parkstad;
  • u de aanvraag vóór 15 januari 2019 heeft ingediend.

Aanvraag indienen

Digitaal

Via het digitale aanvraagformulier kunt u de mantelzorgwaardering bij de gemeente Brunssum aanvragen. Hierbij kunt u ook aangeven of u reeds bent ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg. Indien dit niet het geval is zorgt de gemeente dat u wordt ingeschreven.

U ontvangt na het indienen direct een ontvangstbevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. Heeft u deze dan nog niet ontvangen? Neem contact op met de gemeente.

Post

Uiteraard kunt u het aanvraagformulier ook via de post indienen bij de gemeente Brunssum of afgeven in het gemeentehuis. Bent u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg? Vul dan ook dit formulier in en verstuur dit naar het Steunpunt Mantelzorg.

U ontvangt na het indienen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Heeft u deze dan nog niet ontvangen? Neem contact op met de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij het zorgloket van de gemeente Brunssum via 045-5278630 (op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur).

 

 

Uitgelicht