Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden.

Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven, instellingen in de gemeente Brunssum.

Bestemmingsplan inzien

U kunt alle bestemmingsplannen van de gemeente Brunssum bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Beheersverordening

In een beheersverordening worden, net als in een bestemmingsplan, het gebruik en de bouwmogelijkheden van een perceel binnen een bepaald plangebied geregeld.

In de gemeente Brunssum zijn voor een groot deel van de gronden beheersverordeningen van toepassing.

De beheersverordeningen van de gemeente Brunssum zijn ook te bekijken op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Afwijking bestemmingsplan

Als u iets wilt ondernemen dat in strijd is met de bestemming (in het bestemmingsplan of de beheersverordening) van uw grond dan is sprake van een omgevingsvergunning plicht. Raadpleeg de informatie over de omgevingsvergunning of neem contact op met de gemeente.

Meer informatie

Procedure van een bestemmingsplan op Rijksoverheid.n