Asbest verwijderen

Asbest is een kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd ten minste 5 werkdagen voordat u wenst te starten een sloopmelding te doen bij uw gemeente. U heeft namelijk toestemming nodig, voordat u asbest mag verwijderen. Als u toestemming krijgt ontvangt u die binnen 5 werkdagen.

Aanvragen

Digitaal

De melding kunt u doorgeven via Omgevingsloket online (OLO).

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

  • Particulieren en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen als ze aan de regels voldoen. Deze regels ontvangt u in een brief nadat u de sloopmelding heeft ingediend. De gemeente stelt gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar voor particulieren die zelf asbest saneren.
  • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Onvoldoende geld?

Heeft u onvoldoende geld om het asbest dak te laten verwijderen, dan kunt u hiervoor een lening aanvragen bij de provincie Limburg. U kunt gebruik maken van deze regeling als u de asbestsanering combineert met een andere duurzame maatregel zoals dubbelglas of zonnepanelen.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Limburg.

Meer informatie

Op de website van InfoMil kunt u meer informatie vinden over het saneren van asbest.