Briefadres aanvragen

Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door.

Aanvragen

De aanvraag doet u in het gemeentehuis.

Kosten

Gratis.

Voorwaarden

  • U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit)
  • Het briefadres is in Nederland
  • Het briefadres is geen postbus
  • Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente
  • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag