Tijdelijke verhuur woningen

Woningeigenaren die een andere woning hebben gekocht of gehuurd en het niet lukt om de oude woning te verkopen kunnen hun woning tijdelijk verhuren. Dit kan door gebruik te maken van de leegstandswet. Hiervoor heeft de huiseigenaar toestemming van de hypotheekverstrekker nodig en een vergunning van de gemeente.

Aanvragen

Digitaal

Persoonlijk

U kunt ook een afspraak maken voor het aanvragen van uw vergunningen. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

Bel voor een afspraak met de gemeente

Vul de pdf-formulieren in en neem deze mee bij de afspraak.

Kosten

Het aanvragen of verlengen van een vergunning kost € 68,65.

Voorwaarden

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.
  • Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:
    • De woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
    • De eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
    • De woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuur

Meer informatie

Tijdelijke verhuur op Rijksoverheid.nl