Peuterspeelzalen

Naast spelen en ontmoeten wordt op de Brunssumse peuterspeelzalen ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van peuters.

Een goede peuterspeelzaal of kinderopvang daagt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen uit, waardoor ze er spelend leren. Daarnaast helpen peuterspeelzalen en  kinderopvang ouders om zorg voor kinderen te combineren met werk of studie.

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum & Onderbanken (CMWW)

Op de Website van CMWW kunt u meer informatie vinden over peuterspeelzalen in Brunssum en Onderbanken. 

Landelijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Meer informatie