Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Brunssum heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente of dat zijn voor een organisatie uit de gemeente.

De verzekering, die gratis is, geldt voor iedereen die onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen of voor de samenleving. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk te benadrukken en het vrijwilligerswerk te stimuleren.

Brunssum telt vele duizenden vrijwilligers, actief in de sport of in de muziek, voor jongeren of voor ouderen. Niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd, waardoor sommigen risico's lopen. Gezien het maatschappelijke belang van goed vrijwilligerswerk vindt de gemeente Brunssum deze risico's onaanvaardbaar. Vandaar dat besloten is een gemeentebrede verzekering af te sluiten waaronder iedere vrijwilliger automatisch valt. Het gaat om een administratief eenvoudige verzekering met een goede dekking.

Vrijwilligers

De definitie van 'vrijwilliger' is bewust breed gehouden. De verzekering geldt voor iedere Brunssumer die vrijwillig (dus onbetaald en onverplicht) actief is op maatschappelijk gebied. Wel dient het vrijwilligerswerk in enig organisatorisch verband plaats te vinden. De vrijwilliger hoeft overigens niet als zodanig officieel geregistreerd te staan - ook de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten - een minimum aantal uren vrijwilligerswerk is níet vereist.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze regelingen: dit heeft te maken met de rechtspositieregelingen die voor deze medewerkers gelden.

Verzekering

De gemeente Brunssum heeft deze verzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea.

Meer informatie kunt u dan ook op de website van Centraal Beheer Achmea vinden. Voor de polis kunt u kijken bij het tabblad ‘Documenten’.

Schade melden

Heeft u schade? De procedure is laagdrempelig.

U kijkt eerst of u de schade kunt melden bij een eigen verzekering of verzekering van de organisatie. Kan dat niet? U meldt de schade dan bij de gemeente Brunssum.

U vult hiervoor het schadeformulier in en stuurt dit via de e-mail of met de post naar de gemeente Brunssum.

De gemeente zendt het schadeformulier vervolgens door naar de verzekeraar. De schade wordt rechtstreeks door de verzekeraar met u afgewikkeld.