Aardgasvrij wonen in Brunssum

In 2050 is iedereen in Nederland “van het aardgas af”. Aardgas is een fossiele brandstof. Als je aardgas verbrandt, komt er CO₂ vrij. De uitstoot van CO₂ zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan.

Maar liefst 195 landen hebben in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO₂ uit te stoten. Ook Nederland wil zich aan de afspraken uit het Klimaatakkoord houden.  Als we in 2050 in Nederland een duurzame energievoorziening willen hebben, dan moeten we (ook in Brunssum) aan de slag.

Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het gasnet en samen zorgen ze voor 10% van de Nederlandse CO₂-uitstoot (en dat is nog exclusief de verwarming van kantoren en andere gebouwen). Als we in 2050 in Nederland een duurzame energievoorziening willen hebben, dan moet al onze stroom groen zijn en kunnen we geen aardgas meer gebruiken. Dat lijkt ver weg, maar het betekent dat we in Nederland tot die tijd maar liefst twintigduizend woningen per maand aardgasvrij moeten maken om het te halen. Ook in Brunssum zal in 2050 ieder huishouden een duurzame energievoorziening hebben. Hoe dat moet? Dat gaan we de komende tijd gezamenlijk bedenken. Daar starten we mee in Brunssum-Noord.

Wilt u hier meer over weten? Klik dan op Proeftuin Brunssum-Noord

Vragen?

Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft over zelf gasvrij wonen in de toekomst. Hieronder geven we op veelgestelde vragen antwoord of verwijzen we u naar organisaties of websites die uw vraag kunnen beantwoorden.

Vragen over aardgasvrij wonen algemeen

Voor de antwoorden op veel vragen kunt u terecht op de website van www.nieuweenergieinlimburg.nl of Hier verwarmt. Op deze websites vindt u alle informatie over het hoe en waarom van wonen zonder aardgas. En u leest onder andere over de ervaringen van andere Nederlanders.

Vragen over Brunssum-Noord

Woont u in Brunssum-Noord? Meer precies  in de huurwoningen in de Europalaan, de Kennedylaan, de Henri Dunantstraat of de portiek-etagewoningen in en nabij de Ridder Dirkstraat, Ridder Walramstraat en Ridder Jan. Of bent u eigenaar van een woning in de Lemmender of in een van de particuliere flats?  Dan woont u waarschijnlijk in de Proeftuin Aardgasvrije wijk en gaan we samen aan de slag om op tijd klaar te zijn voor de toekomst. In de wijk ligt ook commercieel en maatschappelijk vastgoed. De ondernemers en exploitanten worden eveneens uitgedaagd om over te schakelen naar een aardgasvrij alternatief. Omdat we nog geen vastomlijnd plan hebben en we juist samen met u willen bedenken hoe we Brunssum-Noord van het aardgas af kunnen halen, kunnen we nog niet op alle vragen een antwoord geven. We zijn met Weller en Mijnwater B.V. druk bezig met voor bereiden, zodat we met onze eerste ideeën naar u toe kunnen komen. De vragen waar we wel al antwoord op hebben, vindt u hier.

Vragen over Mijnwaterenergie

Heeft u een vraag over Mijnwatertechnologie? Dan kunt u terecht op de website van Mijnwater B.V. In ons stadsjournaal Brunssum Nu, is ook aandacht besteed aan Mijnwaterenergie.