Burgeronderzoek Parkstad

Om de twee jaar doen we samen met de andere Parkstadgemeenten een burgeronderzoek, zodat we beter inzicht krijgen in hoe inwoners hun eigen buurt ervaren. In Brunssum vragen we 3.000 willekeurig geselecteerde inwoners om de vragenlijst in te vullen en ons zo te helpen om beter inzicht te krijgen wat zij belangrijk vinden in hun omgeving. Zo kunnen we ons werk daar zoveel mogelijk op afstemmen.

Het onderzoek gaat over de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Zijn er bijvoorbeeld genoeg voorzieningen zoals parken of winkels? Ervaren de deelnemende inwoners misschien overlast in hun buurt? De antwoorden geven een beeld van wat er speelt in de buurt. Daar kunnen de gemeente en eventueel andere partijen als woningcorporaties of politie zich dan op richten. Gezamenlijk werken we aan een betere leefomgeving. 

Wie krijgt dit onderzoek toegestuurd?

Het onderzoek gebeurt onder inwoners van 18 jaar en ouder in Brunssum. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister. Wie gevraagd wordt voor dit onderzoek is dus puur toeval. Gegevens worden anoniem verwerkt. Wanneer u gevraagd wordt mee te doen, worden  uw persoonsgegevens niet opgeslagen, wanneer u meedoet. De uitkomsten van het onderzoek worden alleen op wijkniveau gepresenteerd.

Hoe kunt u meewerken aan dit onderzoek?

U kunt alleen meewerken, wanneer u hiervoor per brief wordt uitgenodigd. U kunt dan de  vragenlijst digitaal invullen. In de brief staat uw unieke inlogcode. Deze heeft u nodig om deel te kunnen nemen. Wanneer u tot de 3.000 genodigden behoort, ontvangt u  rond 20 januari de brief.

Uitgenodigd, maar wilt u de vragenlijst liever op papier invullen?  Dat kan. Neem dan contact op met het onderzoeksbureau I&O Research. Zij voeren het onderzoek uit voor alle Parkstadgemeenten. Ook bij andere vragen over dit onderzoek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van I&O Research. Het telefoonnummer is 0800-0191 en het e-mailadres is: helpdesk@ioresearch.nl.

De resultaten

De resultaten van dit burgeronderzoek zijn in mei 2024 bekend. U kunt zelf alle onderzoeksresultaten bekijken via https://parkstad.incijfers.nl.

Wel of niet uitgenodigd, we spreken u graag

U kunt ons komend jaar ook nog op andere momenten tegenkomen om te praten over uw ervaringen in uw buurt nu, maar vooral ook over uw ideeën over de toekomst. Omdat we werken aan een Toekomstvisie voor Brunssum, willen graag horen hoe uw toekomstige Brunssum er uit zou moeten zien. Dat doen we op verschillende manieren, zodat elke Brunssumer daar zijn ideeën over kan geven. Meer weten? Klik dan hier.