Centrum Brunssum

Het winkelcentrum vormt het hart van Brunssum. Om het winkelhart nu en in de toekomst te laten aansluiten op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie.

  • Centrumvisie Brunssum 2020 - 2026

    09 februari 2021

    Op 23-09-2020 stelde de gemeenteraad de nieuwe Centrumvisie én het bijbehorende Uitvoeringsprogramma “Centrum Brunssum 2020-2026” vast. Beiden kwamen tot stand na gesprekken met ondernemers, burgers, scholieren en vele, vele anderen.