Centrum Brunssum

Het bestaande Centrumplan streeft er naar een nieuw hart voor Brunssum te creëren, met woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke winkel- en wandelgebieden. Het nieuwe plein in de Schiffelerstraat maakt hier deel van uit. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het huidige centrumplan dat uit 2008 stamt. De tijden veranderen nu eenmaal. Of de geplande doorsteek nog past in de huidige omstandigheden, wordt meegenomen in de nieuwe centrumvisie.

  • Centrumplan

    Het huidige Centrumplan streeft er naar een nieuw hart voor Brunssum te creëren, met woningen en voorzieningen voor ouderen, jongeren en starters en aantrekkelijke, goed toegankelijke winkel- en wandelgebieden. Het nieuwe plein in de Schiffelerstraat maakt hier deel van uit. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het centrumplan dat al uit 2008 stamt. De tijden veranderen nu eenmaal. Of de geplande doorsteek nog past in de huidige omstandigheden, wordt meegenomen in de herziening.

  • Centrumvisie

    pdf, 19MB

    Vorig jaar heeft C’Magne van de gemeente de vraag gekregen om een nieuwe visie te ontwikkelen voor de binnenstad. Zij openden in de Kerkstraat een Concepthome waar burgers, ondernemers, belanghebbenden en geïnteresseerden konden praten, denken en brainstormen over hoe we de binnenstad toekomst klaar gaan maken. Hierbij gaat het vooral over nieuwe functies die aan het centrum toegevoegd kunnen worden. Ook is door BuroBol nagedacht over de inrichting van de straat en nieuw groen. Op dinsdag 29 januari presenteerden de bureaus de resultaten aan de gemeenteraad. Dit is hun presentatie.