Update Centrumvisie

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verder uitwerken van de centrumvisie. Onlangs is het resultaat daarvan gepresenteerd aan de centrumondernemers. De gemeenteraad van Brunssum bespreekt de visie begin 2020.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Update Centrumvisie 19 december 2019, pdf, 49MB