Kloosterstraat

In de Kloosterstraat (achter het zwembad) ligt een stuk grond waar woningen gebouwd kunnen worden.

Er is gekeken naar welke type woningen daar het beste past, welke woningen nodig zijn in de Brunssumse woningvoorraad en wat financieel haalbaar is. Inmiddels is de aanbesteding gestart, Daarmee ligt er nog geen concreet plan op tafel. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten.