Kloosterstraat

In de Kloosterstraat (achter het zwembad) ligt een stuk grond, waarvan momenteel onderzocht wordt of daar woningen gebouwd kunnen worden.

Daarbij wordt gekeken naar welke type woningen daar het beste past, welke woningen nodig zijn in de Brunssumse woningvoorraad en wat financieel haalbaar is.  Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten.