Lindeplein

Aan het Lindeplein, rechts van de Brikke Oave, ligt een tijdelijk parkje op de plek van de oude Brikke Oave. Er wordt bekeken hoe deze locatie ontwikkeld kan worden met appartementen en een commerciële ruimte (bijvoorbeeld een restaurant) op de begane grond.

Op dit moment onderzoekt de gemeente wat er voor nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Er wordt gekeken naar het programma (dus welke woningen, voor wie en in welke prijsklasse), de gewenste kwaliteit en de financiële haalbaarheid daarvan. Wanneer hier een goed beeld van is, wordt dit vastgelegd in kaders. Daarna volgt er een aanbestedingsprocedure. De gemeente is nu eigenaar van de grond, maar is natuurlijk geen bouwbedrijf. Daarom krijgen ontwikkelaars straks de kans om mee te doen aan de aanbesteding. Zij ontwikkelen op basis van de kaders een plan. Wie uiteindelijk mag bouwen hangt van verschillende vooraf vastgestelde factoren af, zoals de kwaliteit van het plan en de mate waarin de ontwikkelaar meegaat in de ambitie van de gemeente om duurzaam te bouwen.

Status: De onderzoeksfase is nog niet afgerond. Zodra het programma/kader is vastgesteld, wordt het project aanbesteed. Pas dan wordt het concrete plan ontwikkeld.