Victoriapark: koop- en huurappartementen

Achter het Victoriaplein (achter de Albert Heijn dus), komt het nog te ontwikkelen Victoriapark. De eerste aanzet daarvoor is er, maar dat wordt nog helemaal uitgewerkt. Welke stappen gaan we nu zetten?

Daar waar nu een tijdelijke parkeerplaats ligt, komt het Victoriapark. De bedoeling is dat hier woningen en appartementen komen in een groene parkachtige omgeving. Het park zal verschillende ingangen krijgen, óók vanuit de Kerkstraat. Er is al een volumestudie gedaan om te bekijken hoeveel woningen mogelijk zijn en waar. Dat is ook gepresenteerd aan de de raad. Maar hoe het park en de woningen er echt uit gaan zien, dat moet nog helemaal uitgewerkt worden. Er moet bovendien nog een bestemmingsplanwijziging voor worden doorgevoerd. Natuurlijk zullen we bij de ontwikkeling van het park, ook de omwonenden, de ondernemers en de pandeigenaren meenemen. Zodra we echt stappen gaan zetten, zal dat hier te lezen zijn. We zullen dat op verschillende manieren onder de aandacht brengen.

Victoriapark schets SKK

Een eerste schets van het Victoriapark. Het uiteindelijke plan kan er anders uit gaan zien.