Stimulering energiecoöperaties

De Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) gaan inwoners stimuleren een energiecoöperatie te starten. Een energiecoöperatie biedt o.a. de kans om gezamenlijk met mede-inwoners energiebesparingsmaatregelen in te kopen en energie te produceren.

De gemeente Brunssum trapte als eerste af met een reeks informatiebijeenkomsten in november en december. De overige gemeenten volgen naar verwachting in 2018. 

Succesvolle voorbeelden

Steeds meer zien we dat Nederlandse inwoners zelf eigen energie opwekken door bijvoorbeeld collectief een zonnepark in hun buurt te realiseren of hun woningen isoleren door het collectief aanwerven van een (lokale) aannemer. Deelnemen aan een energiecoöperatie is mogelijk voor iedereen, zowel huurders als woningeigenaren. Succesvolle energiecoöperaties zijn er te vinden in o.a. Noord- en Midden-Limburg. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) heeft in deze regio’s  ondersteuning geboden aan enthousiaste inwoners die in actie wilden komen. De Parkstad-gemeenten wil deze initiatieven ook in deze regio stimuleren en heeft de handen ineen geslagen met NMF. Deze stimulering tot het starten van energiecoöperaties door inwoners draagt bij aan de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.