Stimulering energiecoöperaties

De Parkstad-gemeenten (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) gaan inwoners stimuleren een energiecoöperatie te starten. Een energiecoöperatie biedt o.a. de kans om gezamenlijk met mede-inwoners energiebesparingsmaatregelen in te kopen en energie te produceren.

De gemeente Brunssum trapt als eerste af met een reeks informatiebijeenkomsten in november en december. De overige gemeenten volgen naar verwachting in 2018. 

Succesvolle voorbeelden

Steeds meer zien we dat Nederlandse inwoners zelf eigen energie opwekken door bijvoorbeeld collectief een zonnepark in hun buurt te realiseren of hun woningen isoleren door het collectief aanwerven van een (lokale) aannemer. Deelnemen aan een energiecoöperatie is mogelijk voor iedereen, zowel huurders als woningeigenaren. Succesvolle energiecoöperaties zijn er te vinden in o.a. Noord- en Midden-Limburg. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) heeft in deze regio’s  ondersteuning geboden aan enthousiaste inwoners die in actie wilden komen. De Parkstad-gemeenten wil deze initiatieven ook in deze regio stimuleren en heeft de handen ineen geslagen met NMF. Deze stimulering tot het starten van energiecoöperaties door inwoners draagt bij aan de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

Informatieavonden

Met het thema energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking willen de Parkstad-gemeenten met de informatiebijeenkomsten geïnteresseerde inwoners de kans bieden om samen na te denken over de opstart van een dergelijk initiatief. Op 2 november is de eerste informatieavond geweest. Samen met inwoners van gemeente Brunssum en de Natuur en Milieufederatie Limburg heeft de gemeente tijdens deze eerste verkennende bijeenkomst de behoefte van de deelnemers op het gebied van energiebesparing en lokale duurzame energieopwekking geïnventariseerd. Hierna wordt onderzocht of samenwerkingsverbanden tussen de deelnemers kunnen worden opgezet die eventueel kunnen uitmonden in een duurzaam lokaal energie-initiatief.

De volgende workshop vindt plaats op 30 november. Heeft u de 1e bijeenkomst gemist en wilt u alsnog deelnemen aan de 2e en 3e workshop? Dat kan! Meld u dan aan door een email te sturen naar martje.vanhorrik@brunssum.nl

 

 

 

Uitgelicht