Emmapark

Gemeente Brunssum en IBA Parkstad werken gezamenlijk aan een plan voor het Emmapark. Hoe dat plan er precies uitziet is nog niet bepaald. Veel omwonenden en gebruikers van het park hebben meegedacht.

Logo EmmamijnparkHet Emmapark ligt - de naam zegt het al - op het terrein van de voormalige Emmamijn. 
In aansluiting op de plannen van de Provincie Limburg voor de ‘Leisure Lane’ en de ‘Treebeek in beweging’, hebben de gemeente Brunssum en IBA Parkstad gezamenlijk gewerkt aan een plan voor het park.   

Wat is het plan?

 

Het plan gaat uit van de bestaande bijzondere plekken in het park:
-    verbeelden van de mijnhistorie en de samenhang met Treebeek
-    verbeteren mogelijkheden om te bewegen en te ontmoeten 
-    en geeft invulling aan de wens van een plek voor evenementen 

Geïnspireerd door de historie van de unieke plek wordt het voorlopig ontwerp voor het park op deze website toegelicht. 

Mijnhistorie

De inrichting van het Emmapark laat nu weinig zien van de historie van de Emmamijn. Wie zoekt kan een paar relicten vinden, de pergola aan de rand van het park naar het oude tuindorp Treebeek is een van de overblijfselen van het Mijnverleden

Maquette EmmamijnHet terrein van de staatsmijn Emma was bovengronds continue in verandering, tekeningen gaven niet voldoende inzicht. Vandaar dat werd gewerkt met een maquette om alle wijzigingen bij te houden en zo een duidelijk beeld te houden van het terrein. 

 

 

 

 

SpoorlijnpadenDe treinsporen op het terrein waren statisch, oorspronkelijk ontsprongen vier sporen vanuit één spoorlijn het grondgebied van de oude Emmamijn in. 

 

 

 

 

De Nieuwe paden

Plan met toelichting

De nieuwe paden in het park volgen de oorspronkelijke sporen. Met hun rechte, functionele en duidelijke routing vormen ze een mooi contrast met landelijke opzet van het huidige park. 

De sporen vertellen iets over het verleden en de oude functie als opslag- en overslagterrein. 
De paden vormen een nieuwe laag in het bestaande park en zorgen voor meer sport en wandelmogelijkheden.

De rustplek op de kop van het Emmapark is onderdeel van de Leisure Lane en kent een eigen vormgeving. Gekoppeld aan deze plek lopen de spoorpaden het park in. 

Het noordelijkst gelegen spoor loopt parallel aan de Spoorstraat en verbind de drie bijzondere plekken in het park met elkaar. 

De koppeling met het Treebeekplein en het hart van de mijnkolonie wordt gemaakt door hier een sport- en speelplek te maken. Hier kan door jong en oud gesport en gespeeld worden. 

De plek waar een deel van de oude muur en de begroeide pergola staat wordt een grotere ontmoetingsplek waar ook evenementen kunnen worden gehouden. 

Wat behouden blijft

Wat blijft

U gaf uw mening

Natuurlijk wilden we graag weten waar u de voorkeur aan geeft. Daarom vroegen we u een vragenlijst in te vullen. Zo'n 85 mensen deden dat. Op dit moment worden die reacties verwerkt. Het bijgewerkte plan wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd.