Herinrichtingsplan Treebeekplein ter inzage

Voor het Treebeekplein is in opdracht van de gemeente Brunssum een herinrichtingsplan opgesteld. Voordat het herinrichtingsplan vastgesteld wordt, ligt het ter inzage bij de gemeente en kunt u het inzien op onze website.

Met het herinrichtingsplan wordt beoogd het Treebeekplein kwalitatief naar een hoger niveau te tillen. Treebeekplein vormt het centrale groene hart van tuindorp Treebeek. Het plein heeft door de jaren heen verschillende inrichtingen gekend. De nieuwe inrichting past bij het historisch herstel van Treebeek. Tuindorpse karakteristieken zijn meegenomen in het ontwerp. Daarnaast biedt de inrichting een oplossing voor de waterproblematiek in de wijk en zijn bouw- en sloopmaterialen uit de te slopen portieketagewoningen zoveel mogelijk hergebruikt. Het nieuwe ontwerp biedt veel mogelijkheden om buiten te bewegen.

Ter inzage

Voordat het herinrichtingsplan vastgesteld wordt, stelt het college van Burgemeester en Wethouders de inwoners van Brunssum en andere, in de gemeente een belang hebbende, natuurlijke en rechtspersonen in de gelegenheid hun zienswijzen hierover kenbaar te maken.

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken hierbij dan ook overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het concept-herinrichtingsplan Treebeekplein met ingang van 31 januari t/m 6 maart 2019 voor iedereen gedurende kantoortijden bij de gemeentewinkel van Brunssum, Loket Vergunningen, aan het Lindeplein 1 in Brunssum, ter inzage ligt. U kunt hier ook digitaal het concept-herinrichtingsplan (pdf, 66 Mb) inzien.

Zienswijze

Inwoners en in de gemeente een belang hebbende, natuurlijke en rechtspersonen kunnen gedurende deze termijn zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum. Mondeling kunt u reactie geven bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer: 045-527 86 51 .