Start bouw Orionplein en Treebeekplein

Direct na de bouwvakvakantie start in Treebeek, aan het Orionplein, de bouw van de Maatschappelijke Voorziening (MV) én de 30 appartementen die daarboven komen. De MV is een project van de gemeente Brunssum.

De appartementen worden gebouwd door Woningcorporatie Wonen Zuid. Op het zelfde moment start Wonen Zuid aan het Treebeekplein de bouw van de eengezinswoningen die op de plaats komen van de gesloopte portiek/etageflats. 

Maatschappelijke Voorziening Orionplein

Toekomst van de wijk

Wijkwethouder Hugo Janssen: “In Treebeek wordt al jaren hard gewerkt aan de toekomst van de wijk. Renovatie van bestaande woningen, nieuwbouwwoningen aan (de andere kant van) het Treebeekplein, de winkelvoorzieningen en de brede school zijn hier voorbeelden van. Bewoners hebben onder andere in de Stadsdeelvisie van een paar jaar geleden aangeven dat zij daarnaast behoefte aan hebben aan goede zorgvoorzieningen in de wijk. Met de Maatschappelijke Voorziening geven we nu invulling aan die behoefte.”

Breed zorgaanbod

Aan het Orionplein, in de MV, komen een medisch centrum, een activiteitencentrum, een ontmoetingsplek/Grand Café en een informatiepunt voor de wijkbewoners. Deze functies worden ingevuld door Huisartsenpraktijk Akerstraat-Noord, Fysio Stofberg, CMWW, LEVANTOgroep, Meander en de gemeente. Door dit brede zorgaanbod kunnen niet alleen de inwoners van Treebeek, maar ook alle andere bewoners van Brunssum-West, zo lang mogelijk zelfstandig wonen. In hun eigen omgeving én met regie over hun dagelijkse leven. 

Nieuwe appartementen

Bovenop de brede maatschappelijke voorziening bouwt Wonen Zuid 30 appartementen. Deze sociale huurappartementen zijn bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens. Er wordt hier gestreefd naar een vitale mix van bewoners. Ze zijn dus bestemd voor mensen vanaf 23 jaar. Marc Schroten, directeur Wonen Zuid: "Wonen doe je niet alleen in een woning, maar in een buurt met een hart. Een hart dat bestaat uit winkels maar ook uit een ontmoetingsplek, en met gezondheidsvoorzieningen. De MV wordt zo'n plek. En het mooiste: je kunt er straks fantastisch boven wonen! Het karakter van Treebeek krijgt hiermee een krachtig fundament voor de toekomst."

Appartementen Orionplein

Verrijking van Treebeek

Jo Mertens (wethouder Masterplan Treebeek): “Na een lange voorbereidingstijd zijn we trots dat de bouw van de BMV eindelijk van start gaat. Dit plan maakt onderdeel uit van het Masterplan Treebeek. De architectuur is zeer bijzonder, hierin is een mijnschacht verwerkt, het mijnverleden van Treebeek wordt hierdoor geaccentueerd. Zo wordt dit erfgoed zorgvuldig bewaard. Ik zie dat als een verdere verrijking van het mooie Treebeek”.

Circulair bouwen in Treebeek

Aan de zuidzijde van het Treebeekplein bouwt Wonen Zuid ook nog eens 48 energie neutrale woningen*. Voordat er gebouwd kon worden, werden de 96 portieketagewoningen circulair gesloopt. Herbruikbare materialen worden benut voor de vervangende nieuwbouw en de herinrichting van het nieuwe Treebeekplein. Via een online en fysieke materialenmarktplaats konden de  bewoners van Brunssum beschikbare materialen zoals keukenblokken en wasbakken  aanschaffen. 

Deze werkwijze wordt circulair bouwen genoemd. Op het gebied van circulair bouwen is IBA Parkstad koploper en als zodanig ook betrokken bij Treebeek. Binnen Parkstad zijn er meerdere IBA-projecten waarbij circulariteit als ontwerpprincipe wordt toegepast. Zoals het Kerkraadse Superlocal, waarmee het project in Treebeek kennis mee uitwisselt.

De bouw van de MV en de woningen start in de week van 17 augustus. De herinrichting van het groene middendeel van het Treebeekplein start naar verwachting in laatste kwartaal van 2020.