Op gen Hoes, project Asbest en Energie

Het Rijk heeft in 2015 bekend gemaakt dat zij willen dat in 2024 alle aan de buitenlucht blootstaande asbestdaken in Nederland vervangen zijn. Ook het merendeel van de woningen in de wijk ‘Op gen Hoes’ is voorzien van asbesthoudende dakbedekking.

De wijk Op gen Hoes

Op gen Hoes is een unieke wijk in Brunssum, gekenmerkt door het hofjesprincipe met gestapelde laagbouw en geschakelde woningen. Dit maakt het voor de bewoners mogelijk om de asbestsanering gezamenlijk op te pakken en zo geld en tijd te besparen. Ook wordt bij het verwijderen van asbest uit daken vaak gekeken naar het verduurzamen van de woning. Zo zijn er mogelijkheden voor het aanbrengen van dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen. In de showcase Op gen Hoes bekijken Provincie Limburg en Gemeente Brunssum de mogelijkheden om in deze wijk gezamenlijk de asbestsanering aan te pakken, wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de woningen en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

Informatie

Provincie Limburg en Gemeente Brunssum hebben eind 2016, in mei 2017 en in januari 2018 een aantal informatie-avonden georganiseerd voor de bewoners van de wijk Op gen Hoes. Bij de informatie-avond in mei 2017 zijn er presentaties gehouden door verschillende partijen. Inmiddels is er een klankbordgroep die de belangen van de buurt behartigd en samen met de Provincie en gemeente werken aan dit project. Als bewoner wordt u geïnformeerd door verslagen van bijeenkomsten van de klankbordgroep. Daarnaast heeft u van de Provincie informatie ontvangen rondom de lening en subsidiemogelijkheden.  

Op basis van de informatieavonden is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld voor verschillende categorieën:

Meer informatie

Als u na het lezen van de vragen en antwoorden nog vragen heeft, kunt u deze stellen per mail via opgenhoes@brunssum.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente 045-5278555. 

Bij specifieke vragen rondom offerte en uitvoering, kunt u BAZ en Kiwa benaderen. Kiwa is door de gemeente ingehuurd om het traject tot aan de opdrachtverstrekking te begeleiden. Vanaf de uitvoering komen de diensten van Kiwa voor rekening van de bewoners.

 

Contact gegevens:

 

Kiwa - Sjoerd Coenen

Sjoerd.Coenen@kiwacompliance.nl

T 045 564 00 10               

M 06 5537 7709

BAZ - Rowan Weijers

r.weijers@baz-groep.nl

T: 045-5232782

M: 06 4759 5803