Op gen Hoes, project Asbest en Energie

Het Rijk maakte in 2015 bekend dat zij streefde naar een verbod op asbestdaken in 2024. In de wijk ‘Op gen Hoes’ heeft het merendeel van de woningen zo'n dak. Dus gingen Provincie,gemeente en bewoners gezamenlijk al aan de slag.

De wijk Op gen Hoes

Op gen Hoes is een unieke wijk in Brunssum, gekenmerkt door het hofjesprincipe met gestapelde laagbouw en geschakelde woningen. Dit maakt het voor de bewoners mogelijk om de asbestsanering gezamenlijk op te pakken en zo geld en tijd te besparen. Ook wordt bij het verwijderen van asbest uit daken vaak gekeken naar het verduurzamen van de woning. Zo zijn er mogelijkheden voor het aanbrengen van dakisolatie en/of het plaatsen van zonnepanelen. In de showcase Op gen Hoes bekijken Provincie Limburg en Gemeente Brunssum de mogelijkheden om in deze wijk gezamenlijk de asbestsanering aan te pakken, wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van de woningen en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

Informatie

Provincie Limburg en Gemeente Brunssum hebben eind 2016, in mei 2017 en in januari 2018 een aantal informatie-avonden georganiseerd voor de bewoners van de wijk Op gen Hoes. Bij de informatie-avond in mei 2017 zijn er presentaties gehouden door verschillende partijen. Inmiddels is er een klankbordgroep die de belangen van de buurt behartigd en samen met de Provincie en gemeente werken aan dit project. Als bewoner wordt u geïnformeerd door verslagen van bijeenkomsten van de klankbordgroep. Daarnaast heeft u van de Provincie informatie ontvangen rondom de lening en subsidiemogelijkheden.  

Op basis van de informatieavonden is een lijst met vragen en antwoorden opgesteld voor verschillende categorieën:

Geen wettelijke verplichting

De Rijksoverheid wilde vanaf 2024 een verbod instellen op asbestdaken voor particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer echter het wetsvoorstel verworpen dat een verbod op asbestdaken mogelijk maakt. De  leden van de Eerste Kamer vinden nog steeds dat asbest moet verdwijnen, maar vrezen dat het onbetaalbaar en onuitvoerbaar is voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. 

Wat zijn de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel?

Voorlopig is de verplichting om in 2024 alle asbestdaken te hebben verwijderd van de baan. Ook de aanpassing van het jaartal van 2024 naar 2028 door de staatssecretaris, kon de Eerste Kamer niet overtuigen. Er is dus op dit moment geen verplichting in het verschiet. De Staatssecretaris gaat  zich beraden over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel. Naar verwachting komt er nog voor het eind van dit jaar meer helderheid.
 

Meer informatie

Als u na het lezen van de vragen en antwoorden nog vragen heeft, kunt u deze stellen per mail via opgenhoes@brunssum.nl of telefonisch via het algemene nummer van de gemeente 045-5278555. 

Bij specifieke vragen rondom offerte en uitvoering, kunt u BAZ en Kiwa benaderen. Kiwa is door de gemeente ingehuurd om het traject tot aan de opdrachtverstrekking te begeleiden. Vanaf de uitvoering komen de diensten van Kiwa voor rekening van de bewoners.

 

Contact gegevens:

 

Kiwa - Sjoerd Coenen

Sjoerd.Coenen@kiwacompliance.nl

T 045 564 00 10               

M 06 5537 7709

BAZ - Rowan Weijers

r.weijers@baz-groep.nl

T: 045-5232782

M: 06 4759 5803