Gezondheid

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden van het project Op gen Hoes met betrekking tot het onderwerp 'gezondheid'.

Is het asbest in mijn woning of op mijn dak schadelijk voor mijn gezondheid?

Gezondheidsrisico’s kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen diep in de longen doordringen. Het langdurig inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker, mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) of stoflongen veroorzaken. Het gevaar voor de gezondheid hangt sterk af van het aantal vezeltjes dat mensen inademen. Met name mensen die jarenlang - dag in dag uit - grote hoeveelheden asbestvezels inademen, lopen een verhoogd  risico. De periode tussen het inademen van asbestvezels en daadwerkelijk ziek worden, kan tientallen jaren zijn.

In meer dan de helft van alle woningen in Nederland zit asbest. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfcementplaten en isolatiemateriaal. Alleen als er losse asbestvezels vrijkomen die u kunt inademen, ontstaat er risico voor de gezondheid. Wanneer het materiaal wordt beschadigd, bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren, komen vezels vrij. Vezels kunnen ook vrijkomen wanneer materiaal breekt en/of verweert en bij een brand. In alle gevallen moet voorkomen worden dat asbestmateriaal in een woning leidt tot extra asbestvezels in de binnenlucht. Bij een asbestdak moet voorkomen worden dat asbesthoudend materiaal en/of asbestvezels in de woning terecht komt.

Voor meer informatie over asbest en gezondheid wordt verwezen naar de website van de GGD Zuid Limburg.

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met het team Medische Milieukunde van de GGD Zuid Limburg. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur - 16.30 uur op telefoonnummer 045 - 850 6609. U kunt uw vragen ook mailen naar milieu@ggdzl.nl.

Wat is het verschil tussen hechtgebonden en losgebonden asbest?

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar op.

Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter.

Is mijn gezondheid in gevaar tijdens de saneringswerkzaamheden?

Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zorgt ervoor dat zo min mogelijk asbestvezels in de omgeving komen. Omwonenden lopen daarom bijna geen risico. Op de werkplek zelf zijn de risico’s relatief het grootst. Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf komen bijna dagelijks met asbest in aanraking. Daarom dragen zij beschermende kleding.

Waar kan ik terecht met andere/meer vragen over gezondheid?

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met het team Medische Milieukunde van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid Limburg. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur - 16.30 uur op telefoonnummer 045 - 850 6609. U kunt uw vragen ook mailen naar milieu@ggdzl.nl.

Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts.