Meer informatie

Op deze pagina vindt u antwoord op de vraag waar u voor meer informatie over het project Op gen Hoes terecht kunt.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vragen kunnen gesteld worden via het e-mailadres opgenhoes@brunssum.nl. Ook kunt u bellen met het algemene nummer van de gemeente 045-5278555.

Bij specifieke vragen rondom offerte, kunt u BAZ en Kiwa hiervoor benaderen. Kiwa is door de gemeente ingehuurd om het traject tot de opdrachtverstrekking te begeleiden. Vanaf de uitvoering komen de diensten van Kiwa voor rekening van de bewoners.

 

Contact gegevens

 

Kiwa - Sjoerd Coenen

Sjoerd.Coenen@kiwacompliance.nl

T 045 564 00 10               

M 06 5537 7709

 

BAZ Rowan Weijers

r.weijers@baz-groep.nl

T: 045-5232782

M: 06 4759 5803