Planning/proces

Op deze pagina vindt u de vragen en antwoorden van het project Op gen Hoes met betrekking tot de 'planning/proces'.

Wanneer start het project?

Het broedseizoen is eind augustus afgelopen. Dit betekent dat we vanaf 9 september 2019 willen starten met de uitvoering, als het weer goed is. De woningen worden in groepjes tegelijk aangepakt. De routing voor de uitvoering blijft, zoals deze in het verleden al is bepaald. 

Vleermuizen en broedseizoen

Er moeten nog kasten geplaatst worden voor de vleermuizen. Maar omdat het bij de start van de uitvoering geen broedseizoen is voor vleermuizen, kunnen we beginnen voordat de vleermuiskasten zijn opgehangen. Die kasten moeten overigens wel geplaatst zijn vóór de winter, zodat de vleermuizen kunnen overnachten in de winter- en voorjaarsperiode.

 

Hoe lang duurt de asbestsanering?

Een asbestsanering bestaat uit een aantal stappen namelijk:

  1. Asbestinventarisatie
  2. Sloopmelding
  3. Asbestverwijdering
  4. Opslag, transport en stort
  5. Afmelden sanering
  6. Nieuw dak

Voor een gemiddelde sanering staat 2 dagen per woning, namelijk dag 1 saneren en dag 2 nieuw dak. Het verwijderen van de asbestcementplaten zelf duurt in de meeste gevallen enkele uren per dakdeel. Zodra de vrijgave (veilig verklaren van de omgeving) is gedaan, zijn er geen beperkingen 

Afhankelijk van uw deelname kunnen we inzicht geven in de tijd die de sanering bij u in beslag neemt. Dit is uiteraard zo kort mogelijk en altijd in overleg met u.

Moet ik de woning verlaten tijdens de werkzaamheden?

Nee, als alleen het dak wordt gesaneerd, hoeft u de woning niet te verlaten. 

•    Tijdens de sanering van de asbestdaken, wordt het werkgebied afgezet met linten. Buiten dit gebied is het veilig voor u om te verblijven. 
•    Als uw woning zich in het werkgebied bevindt, verzoeken wij u de ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden. 
•    U hoeft niet thuis te zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien er aan de voorzijde gewerkt wordt, gebruik dan de achteruitgang en andersom. 
•    Uw tuin moet 5 meter vanaf de gevel vrij zijn van obstakels, zodat er steigers geplaatst kunnen worden. 
•    Overkappingen kunnen blijven staan, BAZ zal de dakplaten eruit halen om het steiger te plaatsen. 
•    Bij het weghalen van oude dakplaten zal stof vrijkomen. Dit is geen asbeststof, maar stof die zich in de loop der jaren onder het dak heeft verzameld. 

Heb ik een vergunning nodig?

U hebt geen omgevingsvergunning nodig voor de asbestsanering en de vervanging van het dak. Het is wel verplicht om een asbestsloopmelding in te dienen bij de gemeente. Hierbij is een asbestinventarisatierapport nodig. De Provincie heeft de asbestinventarisatie betaald voor de bewoners die hebben toestemming hebben verleend voor het inventariseren. Indien u dit aanbod geweigerd heeft, dient u voor eigen rekening een asbestinventarisatie uit te laten voeren, ook als u meedoet met het collectief. 

Op het moment dat er constructieve wijzigingen aan het dak of de woning worden aangebracht, is wel een omgevingsvergunning verplicht.

Hoe gaat het nu verder? Is er nog een informatieavond?

Er is geen informatieavond meer gepland. Mocht er behoefte zijn aan extra informatie kunt u dit via opgenhoes@brunssum.nl aangeven.