Vragen over controle zonnepanelen?

Waarschijnlijk heeft u gehoord of gelezen over de controle van de 2.800 zonnepaneleninstallaties binnen het Zonnepanelenproject Parkstad. We kunnen ons voorstellen dat u misschien nog een vraag heeft. De meest gestelde vragen met de antwoorden zetten we daarom hier voor u op een rij.

Vragen en antwoorden over de controle zonnepanelen

 

1. WIE KAN IK BELLEN OF MAILEN OVER DE CONTROLE?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen per mail via parkstad@voltasolar.nl of per telefoon via 088 – 023 74 84 (tijdens kantooruren). Volta Solar zal u dan zo goed mogelijk te woord staan.

 

2. WAAROM IS DE CONTROLE NODIG?

Een gecertificeerd inspectiebureau heeft via een beperkte steekproef zonnepaneleninstallaties gecontroleerd. Daarbij heeft het inspectiebureau het op geen enkel adres noodzakelijk gevonden de zonnepaneleninstallatie uit te schakelen. Uitschakelen van een installatie is verplicht wanneer wordt geconstateerd dat de veiligheid in het geding zou zijn. 

Wel zijn op meerdere plaatsen afwijkingen geconstateerd. Waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken? De bevindingen laten zich voornamelijk verzamelen in:

- Op een tweetal plaatsen is het verkeerde type aardlekschakelaar toegepast; 

- Op meerdere plaatsen zijn kabels/wartels onvoldoende stevig vastgedraaid en secuur afgewerkt; 

- Op meerdere plaatsen ontbreekt schriftelijke technische documentatie (wel digitaal aangeleverd);

- Op meerdere plaatsen is de zonnepaneleninstallatie niet altijd als dusdanig in de meterkast gecodeerd;

- Op enkele plaatsen is bij de omvormer geen werkschakelaar aangebracht;

- Op enkele plaatsen is de zonnepaneleninstallatie in meer dan twee handelingen spanningsloos te maken;

- Op meerdere plaatsen wordt de nul niet geschakeld in de werkschakelaar, hierdoor wordt de omvormer niet-dubbelpolig geschakeld. 

Het project moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan de norm (NEN1010). Om er zeker van te zijn dat elke installatie aan deze eisen voldoet, kiezen we ervoor alle 2.800 installaties een inspectiebeurt te geven. Dit overigens ook tegen de achtergrond van de afspraken die gemeenten met deelnemers hebben gemaakt over 15 jaar service, garantie en onderhoud. 

 

3. ZIJN BIJ DIE STEEKPROEVEN DE GEBREKEN ONMIDDELLIJK HERSTELD?

Ja.

 

4. ZIJN BIJ DIE STEEKPROEVEN GEVAARLIJKE SITUATIES ONTDEKT?

Op het moment dat het gecertificeerd inspectiebureau een acute onveilige situatie had aangetroffen tijdens de inspectie, zou deze onmiddellijk worden afgesloten. Dat is bij geen enkele installatie het geval geweest. 

 

5. WAS ER DAN ZOVEEL MIS, DAT IS BESLOTEN ALLE 2.800 INSTALLATIES TE CONTROLEREN? IS DAT NIET WAT OVERDREVEN?

Zoals gezegd, hanteren de Parkstad-gemeenten, Stadsregio Parkstad en Volta Limburg de strengste norm. Voor installaties als deze is de NEN1010 de norm. Dat voelen we als verplichting. We willen met die controle onze verantwoordelijkheid nemen.

 

6. IS DIE CONTROLE EEN VRIJWILLIGE KEUZE?

Ja, de controle is niet verplicht. Op basis van die beperkte steekproef kiezen we er als Parkstad-gemeenten en Volta Limburg voor om alle installaties te controleren. Die verantwoordelijkheid nemen we naar de projectdeelnemers toe. 

 

7. ALS IK TEVREDEN BEN OVER MIJN INSTALLATIE, KAN IK DEZE CONTROLE DAN WEIGEREN?

De klant staat bij Volta Limburg centraal, dus zal Volta Limburg altijd in overleg treden met de deelnemer aan het Zonnepanelenproject. Insteek is daarbij om de deelnemer ervan te overtuigen dat een controle nooit verkeerd is.             

 

8. EN ALS ER NU IETS VERVANGEN MOET WORDEN, WIE BETAALT DAT?

Mochten er handelingen voortvloeien uit de controles, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een onderdeel, dan komt dat voor rekening van Volta Limburg.

 

9. WIE BETAALT DIE CONTROLES?

Volta Limburg betaalt de controles. Dat past ook binnen de filosofie en uitgangspunten over kwaliteit die Volta Limburg hanteert. Volta Limburg heeft niet voor niets als motto ‘voelt altijd beter’. Dat geldt ook voor het mogen vertrouwen op de geleverde apparatuur en op de service die het bedrijf biedt. 

 

10. WAT KOST DAT?

Dat is bedrijfsinformatie van Volta Limburg. 

 

11. HOE ZIET EEN CONTROLE ER UIT? MOET IK ERVOOR THUISBLIJVEN?

De controle duurt gemiddeld 45 minuten. De controleur hoeft in principe niet op het dak te komen. Er wordt gecontroleerd in de meterkast en het kabelwerk wordt nagelopen. Er moet wel iemand thuis zijn om de controleur te kunnen ontvangen. 

 

12. WANNEER BEGINNEN DE CONTROLES EN HOE LANG DUURT HET HELE PROCES?

De controles starten in oktober 2018 en zullen uiterlijk 31 maart 2019 zijn afgerond. 

 

13. HOE WETEN DEELNEMERS WANNEER ZE AAN DE BEURT ZIJN?

De projectdeelnemers krijgen van Volta Limburg een informatiebrief waarin onder andere wordt uitgelegd hoe de controle eruitziet en hoe de afspraak voor die controle wordt gemaakt.

 

14. VOLTA SOLAR CONTROLEERT DE INSTALLATIES DIE DOOR HET BEDRIJF ZELF ZIJN AANGELEGD. IS DAT VERSTANDIG?

Volta Limburg kiest voor kwaliteit en daarbij hoort ook nazorg. De controles verlopen volgens een vast protocol/stramien en ook de verslaglegging ervan. Dat moet ook om de kwaliteit van de controle overal dezelfde te laten zijn. Dat gaan we overigens ook zo doen bij installaties die nog moeten worden aangelegd. Daarnaast kijkt het inspectiebureau mee. Het inspectiebureau heeft een checklist opgesteld die Volta Solar (de projectuitvoerder) hanteert bij de controles van 2.800 installaties die al gerealiseerd zijn. En Volta Solar hanteert deze checklist ook bij de montage van nieuwe installaties.

 

15. MOET IK MIJ MELDEN VOOR EEN AFSPRAAK VOOR EEN CONTROLE? 

Nee, dat hoeft niet. Alle projectdeelnemers krijgen binnenkort een informatiebrief waarin onder andere wordt uitgelegd hoe de controle er uit ziet en hoe de afspraak voor die controle wordt gemaakt. Volta Solar neemt t.z.t. contact op met de individuele deelnemers aan het Zonnepanelenproject Parkstad.

 

16. MOETEN INSTALLATIES VAN HET DAK WORDEN GEHAALD? 

Nee.

 

17. MOET IK MIJ ZORGEN MAKEN? 

Om te beginnen willen we uitleggen dat vanwege deze lange garantieperiodes uit naam van de gemeenten er met Volta Limburg een 15 jarig service- en onderhoudsplan is afgesproken; uw installatie wordt constant in de gaten gehouden en een storing wordt direct gezien en verholpen. Daarnaast zijn er recentelijk steekproefsgewijs inspecties uitgevoerd op de reeds opgeleverde installaties. Hier zijn enkele verbeterpunten uit naar voren gekomen. Om een concreet antwoord op uw vraag te geven: bij die steekproeven is het nergens nodig gebleken de installatie uit te schakelen. Dat uitschakelen is wel verplicht op het moment dat bij de controle wordt geconstateerd dat er onveilige situaties bestaan. En een controle geeft uiteraard alleen nog maar meer zekerheid. 

 

18. IK WIL NU DE PANELEN VAN HET DAK. KAN DAT?

Wij hebben geen enkele aanleiding te veronderstellen dat dit aan de orde zal komen. Het inspectiebureau heeft het op geen enkel adres waar zij is geweest noodzakelijk gevonden om de zonnepaneleninstallatie uit te schakelen. Uitschakelen van een installatie is een verplichting wanneer bij een inspectie wordt geconstateerd dat de veiligheid in het geding is. 

Mocht een projectdeelnemer de panelen verwijderd willen zien, dan zullen we in overleg met die betrokkene naar een reële oplossing zoeken. 

 

19. IK BEN TOCH EEN BEETJE ONGERUST. KAN IK ALS EERSTE AAN DE BEURT KOMEN VOOR DIE CONTROLE?

Volta Solar (de projectuitvoerder) werkt met een slimme planning om zo praktisch mogelijk te kunnen werken. Daarnaast probeert Volta Solar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de deelnemers. Volta Solar kan niet bij voorbaat toezeggen dat specifieke planningswensen altijd gehonoreerd kunnen worden.   

Het inspectiebureau heeft het op geen enkel adres waar zij is geweest noodzakelijk gevonden om de zonnepaneleninstallatie uit te schakelen. Uitschakelen van een installatie is een verplichting wanneer bij een inspectie wordt geconstateerd dat de veiligheid in het geding is.