Maatschappelijke subsidies

Veel instellingen, verenigingen en burgers zetten zich in voor de Brunssumse samenleving. De gemeente Brunssum subsidieert activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelen in Brunssum.

De gemeente Brunssum telt in totaal 20 subsidieregelingen. De regelingen beschrijven per onderwerp de specifieke kaders. Er zijn 5 regelingen zijn bestemd voor professionele instellingen. De overige regelingen zijn bestemd voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

Subsidieregelingen voor professionele instellingen

 1. Maatschappelijke ondersteuning
 2. Peuteropvang
 3. Jeugdgezondheidszorg
 4. Bibliotheekwerk
 5. Muziekonderwijs

Subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties

 1. Cultuur
 2. Sport
 3. Gehandicaptensport
 4. Evenementen
 5. Speeltuinwerk
 6. Scouting
 7. Compensatie onroerendezaakbelasting
 8. Seniorenverenigingen
 9. Patiëntenorganisaties
 10. Adviesraad sociaal domein
 11. Wijkteams
 12. Buurtverenigingen
 13. Stimuleringsregeling burgerkracht
 14. Stimuleringsregeling maatschappelijke verenigingen
 15. Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen

Meer informatie

Uitgelicht